Sportclubs gemeente Culemborg willen geen convenant

De sportverenigingen in de gemeente Culemborg zien geen meerwaarde in een convenant met harde afspraken over de ontmoediging van alcoholgebruik.

“De Drank- en Horecawet is aangescherpt en dat heeft gevolgen voor sportclubs”, zo vermeldt de website van de gemeente Culemborg. De overheid is namelijk bezorgd over de gevolgen van het alcoholgebruik door jongeren.

Aanscherping

Deze aanscherping heeft gevolgen voor clubs die alcohol schenken. Zij moeten beschikken over twee leidinggevenden met een diploma ‘Sociale hygiëne’. De vrijwilligers achter de bar moeten allen de cursus Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) hebben gevolgd.

Bestuursreglement

Het bestuur van iedere club moet een reglement opstellen met daarin de regels over alcohol verstrekking. Maar ook met de tijden waarop alcohol wordt geschonken en de wettelijke leeftijdsgrenzen voor alcoholverstrekking. Ook moet het bestuur duidelijk aangeven dat de club geen alcohol schenkt aan mensen onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

Een para-commerciële inrichting mag ook geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van privé-bijeenkomsten. Zoals een bruiloft van leden. Maar ook niet tijdens bijeenkomsten voor niet-leden. In het reglement moet ook staan dat er slechts horeca-activiteiten zullen worden uitgeoefend voor personen die direct bij de activiteiten van de inrichting betrokken zijn.

Motie

De raad van de gemeente Culemborg heeft in de vergadering van 12 december 2013 een motie aangenomen. Deze gaat over alcoholontmoediging bij clubs. BenW roept op om met de clubs een convenant te sluiten met concrete afspraken over het alcoholgebruik. En dan met name voor jongeren onder 18 jaar. N.a.v. deze motie zijn alle sportclubs uitgenodigd om zo’n convenant te bespreken.

Geen meerwaarde

Maar de sportverenigingen zien geen meerwaarde in een convenant met harde afspraken. Dit heeft het college van BenW van de gemeente Culemborg aan de gemeenteraad laten weten. De sportclubs geven aan dat er ‘geen problemen zijn’. De sportclubs stellend dat zij zou genoeg opletten ‘dat 18-minners geen alcohol krijgen’.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.