Geen gelegenheid tot sportbeoefening Barendrecht

Geen gelegenheid tot sportbeoefening geboden door de gemeente Barendrecht

De gemeente Barendrecht geeft op twee sportparken geen gelegenheid tot sportbeoefening, zo oordeelt de rechtbank Den Haag. Volgens de rechtbank verhuurt de gemeente de sportparken btw-vrij.

 

Barendrecht heeft een financieel belang om de zaak te winnen als de compensatieregeling Sport alleen gaat gelden voor de gemeenten die daadwerkelijk btw-schade lijden.

Sportpark 1

De gemeente is juridisch eigenaar van sportpark één. Een club is echter economisch eigenaar van de twee wetravelden, een kunstgrasveld en een boardingveld. De club verhuurt deze sportvelden aan de gemeente.

De gemeente geeft met de voetbalvelden, een hoofdveld en de (van de club ) gehuurde velden, gelegenheid tot sportbeoefening aan de club. Deze heeft een beheerder gedetacheerd bij de gemeente die het complex beheert en onderhoudt.

Sportpark 2

De gemeente is ook juridisch eigenaar van sportpark twee. De gemeente heeft de accommodatie aldaar in gebruik gegeven aan een voetbalclub. Deze club beheert en onderhoudt het complex voor de gemeente.

Rechtbank Den Haag

De gemeente geeft volgens Rechtbank Den Haag op sportpark één niet de gelegenheid tot sportbeoefening. De club verzorgt het onderhoud, beheert, bewaakt en houdt toezicht op het sportpark.

Uit verklaringen c.q. het derdenonderzoek bij de club blijkt dat aan de detacheringsovereenkomst geen praktische invulling is gegeven. Ondanks het feit dat het beheer- en onderhoud zijn uitbesteed, is volgens de Rechtbank nog steeds sprake van verhuur.

De werkzaamheden zijn immers niet een derde, maar aan de club uitbesteed. Volgens de Rechtbank stelt Barendrecht de sportmaterialen niet ter beschikking, maar verstrekt de gemeente een budget om sport- en spelmateriaal aan te schaffen.

De gemeente geeft op sportpark twee ook niet de gelegenheid tot sportbeoefening. De gemeente verhuurt het sportpark en het beheer en onderhoud zijn niet een derde, maar aan de sportclub uitbesteed.

Gemeentelijke praktijk

Voor de uitspraak zijn meerdere zaken van belang bij de beoordeling of de gemeente de gelegenheid geeft om een sport te beoefenen. Niet alleen op papier maar ook feitelijk moeten deze goed zijn geregeld. De gemeente heeft volgens Taxnavigator zeker nog een goede kans om de procedure te winnen. Want:

 legt de Belastingdienst het geven van gelegenheid tot sportbeoefening niet te strikt uit;
 waarom mogen onderhoudsdiensten niet bij de club worden ingekocht als daarbij zakelijk wordt gehandeld

Maximale btw aftrek

In de Europese btw-regelgeving wordt ook gesproken over het verlenen van het recht om van een sportaccommodatie gebruik te maken. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat door de Tweede Kamer voor de ruime omschrijving gelegenheid tot sportbeoefening is gekozen om maximale aftrek van btw te verlenen.

Verruiming i.p.v. beperking

Zo bestaat er ook recht op aftrek van btw voor de kosten van sport- en spelmateriaal. Met de wetstekst wordt een verruiming nagestreefd m.b.t. sport- en spelmateriaal. De Belastingdienst interpreteert deze tekst echter als beperkend en de Rechtbank Den Haag volgt deze redenatie. Het wordt nu interessant hoe een hogere belastingrechter hierover denkt.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant