Woningbouw Vlist niet op sportvelden vv Stolwijk

Vlist ziet af van de verplaatsing van de sportvelden van vv Stolwijk ten faveure van woningbouw. De provincie Zuid-Holland bestempelt de sportaccommodatie als een ‘stedelijke voorziening’ en staat niet toe dat sportvelden in het buitengebied van een gemeente worden aangelegd.

Geen woningbouw in Vlist op sportvelden vv StolwijkBureau SRO
Dat geeft SGP/CU wethouder Ton van Dorp aan in een toelichting aan de gemeenteraad over het voorgenomen besluit. Hij stelt voor om in te stemmen met de uitkomsten van een recent onderzoek van Bureau SRO.
Van Dorp wil nu in overleg met voetbalvereniging Stolwijk gaan kijken naar intensivering van de sportactiviteiten op de huidige locatie.

Rode contour
Het college van de gemeente Vlist had in de herziene Structuurvisie de velden van voetbalvereniging Stolwijk opgenomen als ‘zoeklocatie’ voor de bouw van 75 woningen. Daarbij dienden de huidige sportvelden naar een andere locatie, eventueel buiten de rode contour, te worden verplaatst.

Bureau SRO
Om tot een mogelijke herontwikkeling te kunnen komen, gaf de gemeente Vlist het Bureau SRO opdracht om eerst een locatiestudie op te stellen. Dit om te bezien of er een goede alternatieve plek voor een nieuwe sportaccommodatie voorhanden was. Daarnaast wenste Vlist inzicht in de vraag of verplaatsing van de velden en herontwikkeling van het huidige complex voor woningbouw financieel haalbaar waren.

Vraagtekens
De VKGB zette meteen grote vraagtekens bij het onderzoek maar zag een amendement over deze kwestie sneuvelen. Voor fractievoorzitter Willem Schoof is het ‘voorspelbare resultaat’ van het onderzoek aanleiding om het college te vragen voortaan zuiniger om te springen met de ‘belastingcenten van de burger’. “Het beleid van de provincie was reeds bekend maar toch werd dit onderzoek doorgezet”, aldus Schoof.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant