Subsidie o.b.v. het aantal leden in Hardinxveld geschrapt

Sportclubs in Hardinxveld-Giessendam krijgen geen subsidie meer o.b.v. het aantal leden maar moeten nu voor activiteiten subsidie aanvragen.

Sportclubs in Hardinxveld-Giessendam krijgen geen subsidie o.b.v. het aantal leden. In plaats daarvan moeten zij jaarlijks voor hun nieuwe activiteiten een subsidieaanvraag doen.

 

Sportclubs kunnen extra geld krijgen voor nieuwe activiteiten. De gemeente en de clubs hebben daarover een Sportakkoord gesloten.

Door 25 clubs ondertekend

“Het sportakkoord valt onder de maatschappelijke agenda (MAG) van de gemeente en is door 25 clubs ondertekend.” Dat zei de nieuwe projectleider van de MAG Gerard Nieuwe Weme tijdens de evaluatie van het subsidiebeleid over 2019.

In het akkoord staan zes thema’s waar de clubs aan willen werken. Belangrijk daarin zijn mensen met een beperking te kunnen laten sporten. Maar ook om niet-sporters aan het bewegen krijgen en clubs beter te laten samenwerken.

Geen subsidie o.b.v. het aantal leden

Sportverenigingen kunnen een MAG-bijdrage krijgen om aan de thema’s te werken. Naast een bedrag voor hun normale activiteiten kunnen zij ook subsidie aanvragen om nieuwe initiatieven te starten. De gemeente toetst zo’n aanvraag op de zes thema’s.

Deze manier van beoordelen komt in de plaats van een bijdrage o.b.v. het aantal leden. De subsidie voor het ledental stond een beetje haaks staat op de uitgangspunten van de MAG. In de nieuwe opzet beloont de gemeente juist meer de activiteiten van de clubs.

In mei 2019 leek het nog dat clubs toch een subsidie o.b.v. het aantal leden zouden krijgen.

Gulden middenweg

Sportwethouder Jan Nederveen denkt in het Sportakkoord een gulden middenweg te hebben gevonden. “Ik hoop dat we met deze aanpassing iets hebben dat bij ons past maar ook voor de clubs goed voelt.”

Uit de evaluatie van de MAG blijkt ook dat in 2019 zo’n 78 initiatieven zijn ingediend. Daarvan zijn er vier afgewezen en 11 nog in behandeling. In totaal was in 2019 bijna 1,4 miljoen euro subsidie beschikbaar. Daarvan is 87 procent gebruikt. De resterende 184.000 euro blijft in beheer bij de gemeente.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.