Geen btw aftrek voor ‘om niet’ sportaccommodaties

De Hoge Raad der Nederlanden oordeelt dat de gemeente Barneveld geen recht op btw aftrek heeft voor het gratis ter beschikking stellen van de sportaccommodaties aan basisscholen. De btw is slechts aftrekbaar voor zover de sportaccommodaties tegen vergoeding worden verhuurd.

De gemeente Barneveld stelt binnensportaccommodaties ter beschikking aan sportverenigingen en scholen die geen vergoeding betalen voor het gebruik van de accommodaties.

Om niet beschikbaar gesteld

In geschil is of de gemeente recht heeft op btw aftrek op aan haar verrichte leveringen en diensten, voor zover die worden gebruikt voor het ‘om niet’ ter beschikking stellen van sportaccommodaties aan basisscholen. De rechtbank Gelderland oordeelde dat de gemeente Barneveld geen recht heeft op deze btw aftrek.

Eén onsplitsbaar geheel

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het ter beschikking stellen ‘om niet’ een zelfstandige handeling is. Het hof verwerpt het standpunt van de gemeente dat de werkzaamheden één onsplitsbaar geheel vormen en de gemeente daarom één economische activiteit verricht.

Niet aannemelijk

Volgens het hof heeft de gemeente niet aannemelijk gemaakt dat op basis van de rechtsbetrekkingen tussen de gemeente en de gebruikers, ook het ‘om niet’ ter beschikking stellen van de sportaccommodaties aan de basisscholen heeft plaatsgevonden. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank Gelderland.

Wel btw aftrek bij economische activiteiten

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de gemeente geen recht heeft op btw aftrek voor het gratis ter beschikking stellen van de sportaccommodaties aan basisscholen. Volgens de Hoge Raad is de btw slechts aftrekbaar voor zover de kosten kunnen worden toegerekend aan de economische activiteiten van de gemeente, het ter beschikking stellen van de sportaccommodaties tegen vergoeding. De Hoge Raad bevestigt hiermee de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.