Gemeente Hoorn onderzoekt bundeling sportclubs

De gemeente Hoorn laat een extern bureau de mogelijkheden onderzoeken of lokale sportclubs een (nieuwe) sportaccommodatie zouden kunnen delen. Door de terugloop van het ledenaantal bij meerdere sportverenigingen worden accommodaties niet meer optimaal gebruikt waardoor de kosten voor verenigingen en de gemeente hoog zijn.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn verwacht de resultaten van het onderzoek nog voor het einde van 2016 tot haar beschikking te krijgen.

Teruglopend ledental

De gemeente Hoorn is eigenaar van meerdere sportaccommodaties en -velden in Hoorn. Sportwethouder Ben Tap: “Omdat het ledental bij een aantal sportverenigingen terugloopt, worden sommige velden en kleedruimten te weinig gebruikt. Daarnaast is er sprake van een aantal accommodaties dat verouderd.”

Gezamenlijk gebruik in kaart brengen

“Sub-optimale bezetting vormt een grote kostenpost, voor zowel de clubs als de gemeente Hoorn. Het onderhoud en het beheer moet wel blijven worden verricht. Om accommodaties optimaal te gebruiken en onderhouden, laten we onderzoek doen naar de mogelijkheid om verenigingen gezamenlijk een accommodatie te laten gebruiken. Het is niet de opzet om verenigingen te laten fuseren maar om mogelijkheden voor gezamenlijk gebruik van accommodaties in kaart te brengen.”

Gemeente Hoorn schetst drie scenario’s

Het is nog niet bekend welk bureau het onderzoek zal gaan uitvoeren, maar het zal met zowel de sportverenigingen als met andere gebruikers – zoals scholen – in gesprek gaan. Het college van BenW heeft daarbij drie scenario’s voor ogen:

  1. een bundeling waarbij sportverenigingen gezamenlijk gebruik gaan maken van een bestaande accommodatie
  2. de realisatie van een nieuwe accommodatie (voor bijvoorbeeld hvv Hollandia en hcsv Zwaluwen ’30) of
  3. de situatie blijft zoals deze is

Toekomstplan Hoornse voetbalwereld

Ook de ‘blauwdruk’ van de zes Hoornse voetbalverenigingen, die bij wethouder Tap is ingediend, wordt bij dit onderzoek betrokken. In dit toekomstplan geven de clubbestuurders aan welke mogelijkheden er zijn om de ‘voetbalwereld’ in Hoorn zelfstandig te laten voortbestaan, maar op minder locaties.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant