Fusiebudget Berdos en BSV Bergen breekpunt

Eind 2010 zijn, op initiatief van de gemeente Bergen, de besturen van vv Berdos en BSV Bergen met elkaar aan tafel gegaan voor de bespreking van een fusie en een fusiebudget om te komen tot een nieuwe voetbalvereniging. Na een haalbaarheidsonderzoek in 2011 volgde in 2013 een intentieverklaring.

Fusieplannen Berdos en BSV Bergen opgeschort wegens te weinig fusiebudgetOnoverbrugbaar
In de afgelopen maanden is door beide verenigingen en de sportwethouder van de gemeente Bergen vooral gesproken over het fusiebudget dat voor een samenvoeging beschikbaar zou moeten komen. Het verschil tussen de benodigde gelden en het fusiebudget dat de gemeente beschikbaar wil stellen blijkt echter onoverbrugbaar groot.

BTW constructie
Om het gat in het fusiebudget gedeeltelijk te overbruggen heeft de gemeente Bergen voorgesteld een stichting op te richten waarin de BTW verrekend kan worden. Hierdoor zou het bouwbudget voor een nieuwe clubaccommodatie verruimd kunnen worden maar tegelijkertijd zou zo’n constructie kunnen leiden tot ongewenste perikelen met de Belastingdienst. De clubs zijn niet enthousiast over een dergelijke opzet.

Gezonde start
De constructie die door de gemeente Bergen wordt voorgesteld draagt niet bij aan een gezonde start van een nieuwe fusievereniging en zou daarnaast met zo’n constructie slechts een deel van het gat in het fusiebudget dichten. Het resterende deel zou moeten worden geleend, een optie die de clubs liever uit de weg gaan.

Opschorten
Beide verenigingen blijven voorstander van een fusie maar niet onder de huidige voorwaarden. Een nieuwe voetbalvereniging moet zowel financieel als bestuurlijk fatsoenlijk uit de startblokken kunnen. Daarvan is nu geen sprake en daarom hebben vv Berdos en BSV Bergen gezamenlijk besloten de besprekingen met de gemeente voorlopig op te schorten.

Fusie blijft streven
Pas als duidelijk is wie de nieuwe Bergense sportwethouder wordt en een gesprek over structurele verruiming van het fusiebudget mogelijk is, zijn beide verenigingsbesturen bereid weer aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. De verenigingen blijven voorstander van een fusie maar niet onder deze voorwaarden.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant