Gemeente Utrecht krijgt één sport- en beweegorganisatie

De gemeente Utrecht krijgt in augustus 2018 één sport- en beweegorganisatie

De Vereniging Sport Utrecht (VSU) en Harten voor Sport (HvS) zullen rond augustus 2018 fuseren tot één sport- en beweegorganisatie. De gemeente Utrecht vroeg de organisaties al in mei 2016 of een nauwe(re) samenwerking mogelijk was.

Het VSU-bestuur presenteerde de uitkomsten van het onderzoek naar een eventuele samenwerking op de ALV van 31 mei jl.

Meerwaarde van één sportorganisatie

In de gemeente Utrecht ligt steeds meer nadruk op het eigen initiatief en hebben sporters steeds nieuwe wensen. Het leggen van verbindingen tussen sporten en bewegen in de buurt én de ontwikkelingen bij sportclubs wordt daarom ook steeds belangrijker. Bij zowel de VSU als bij HvS is voldoende draagvlak om één sportorganisatie te vormen. Beide organisaties zien de meerwaarde van een fusie.

Geen overlappende activiteiten

Eén aanspreekpunt voor clubs, andere sportaanbieders en bewoners is duidelijk en biedt een betere basis voor de uitvoering van het sportbeleid. Eén sterke organisatie kan ook beter inspelen op veranderingen en voorkomt overlappende acties zoals:

1. bij de ondersteuning van clubs;
2. het betrekken van clubs bij schoolsporten;
3. aangepast sporten;
4. het werven van beweegmaatjes via sportclubs en
5. de inzet van clubs bij evenementen

De nieuwe organisatie zal zich gaan richten op de inrichting van een optimale sport- en beweeginfrastructuur. Maar ook op het in beweging brengen en houden van de inwoners van Utrecht, het faciliteren van talent en de promotie van sport in de gemeente Utrecht.

Gemeente Utrecht garandeert financiering

De nieuwe organisatie behoudt haar onafhankelijkheid en zelfstandigheid en de financiering wordt voor langere tijd door de gemeente Utrecht gegarandeerd. Ook blijft de zeggenschap van de georganiseerde sport gewaarborgd.

De Raad van Toezicht van HvS staat ook achter de fusie. De leden hebben op 31 mei kennis genomen van de intentie en volgen de ontwikkelingen met belangstelling. Een officieel besluit over de fusie wordt pas in oktober 2017 verwacht en er wordt gestreefd naar een start zo rond augustus 2018.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant