FC Abcoude krijgt kleedaccommodatie én 150.000 euro

Het college van B&W van De Ronde Venen stelt de gemeenteraad voor het eigendom van de kleedaccommodatie van FC Abcoude aan de club over te dragen. Tevens stelt B&W voor om FC Abcoude 150.000 euro ter beschikking te stellen als tegemoetkoming in de kosten van achterstallig onderhoud.

FC Abcoude krijgt van de gemeente Ronde Venen het eigendom overgedragen van de kleedaccommodatie plus 150.000 euro om het achterstallige onderhoud uit te (laten) voerenGelijke eigendomsverhoudingen
Het collegevoorstel wordt gedaan in het kader van de harmonisatie van het beheer en de exploitatie van de sportparken in De Ronde Venen. Met uitzondering van de accommodatie van FC Abcoude, zijn de accommodaties de andere buitensportparken al eigendom van de verenigingen. Na de eigendomsoverdracht aan FC Abcoude zijn de eigendomsverhoudingen voor alle verenigingen gelijkgetrokken.

Achterstallig onderhoud
Met de overdracht van de accommodatie, wordt een langdurig proces afgerond. Met het college van B&W van de voormalige gemeente Abcoude waren al afspraken gemaakt m.b.t. de accommodatieoverdracht. Deze is echter, als gevolg van een verschil van mening tussen de voetbalvereniging en het gemeentebestuur over de verantwoordelijkheid voor het achterstallig onderhoud van de accommodatie, nooit geëffectueerd. Wel is de gemeente Abcoude gelden gaan reserveren voor onderhoud aan de accommodatie.

KNVB accommodatie-eisen
De kleedaccommodatie voldoet volgens een KNVB-rapport niet meer aan de eisen van de voetbalbond. Aan de hand van dat rapport en het meerjaren-onderhoudsplan, heeft de afdeling gebouwenbeheer van de gemeente De Ronde Venen, geraamd dat de kosten om het pand weer aan de minimale eisen te laten voldoen zo’n 150.000 euro zullen bedragen. Het college stelt dan ook voor dit bedrag aan FC Abcoude ‘mee te geven’.

Overleg
Het bedrag kan bijna volledig gedekt worden uit de meegekomen bestemmingsreserve van de gemeente Abcoude voor ‘Sportpark de Hollandse Kade’. Het college hecht eraan om aan te geven dat het voorstel het resultaat is van het overleg dat het college heeft gevoerd met het bestuur van FC Abcoude.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant