Leusden bespreekt exploitatie van sportaccommodaties

De gemeenteraad van Leusden moet op 19 februari as. besluiten of de exploitatie van parkeergarages en sportaccommodaties, plaatsvindt ‘in het algemeen belang’. Een beslissing hierover is nodig omdat de Mededingingswet hiervoor spelregels overheidsinstanties voor overheidsinstanties voorschrijft.

Aan de gemeenteraad van Leusden wordt voorgesteld om de exploitatie van sportaccommodaties aan te merken als 'activiteit in het algemeen belang'.Algemeen belang
Gemeenten mogen goederen en diensten aanbieden, maar zij moeten in principe de gehele kostprijs bij de gebruikers in rekening brengen. De wetgever maakt het echter mogelijk om in bepaalde situaties af te wijken van deze regel maar uitsluitend indien de gemeenteraad besluit dat er sprake is van een activiteit in het algemeen belang.

Gemeenschapsgeld
De gemeente Leusden brengt geen kosten in rekening voor het parkeren terwijl het in stand houden van parkeergarages en parkeerplaatsen wel gemeenschapsgeld kost. “Het college van B&W vindt echter dat gratis parkeren bezoek aan het centrum stimuleert, overlast voorkomt en dat om die reden sprake is van een algemeen belang”, zo bericht de Leusderkrant.

Subsidie
Binnen- en buitensportaccomodaties worden in Leusden niet gratis beschikbaar gesteld. De gemeente onderzoekt thans of de verhuur van sporthallen en -velden kan plaatsvinden op basis van de kostprijs. “In de tarieven die momenteel worden gehanteerd is soms sprake van verborgen subsidie. Zonder deze subsidie zouden veel sportverenigingen de contributies moeten verhogen waardoor sporten minder betaalbaar wordt”, aldus B&W.

Conflict voorkomen
Wethouder accommodatiebeleid Jan Overweg denkt dat na het onderzoek de werkelijke kostprijs van accommodaties beter in beeld komt en dat duidelijker zal worden hoe hoog de huur is die eigenlijk betaald zou moeten worden om de kosten te dekken. Aan de gemeenteraad van Leusden wordt voorgesteld om ook de exploitatie van sportaccommodaties aan te merken als ‘activiteit in het algemeen belang’ om niet in conflict te komen met de nieuwe wet Markt en Overheid.


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.