Epe wacht tot 2020 veel sportieve veranderingen

Het sport- en beweegplan dat de raadscommissie in Epe op 23 juni behandelt, brengt de vitaliteit van de inwoners van Epe en met name die van de senioren ter sprake. Slecht 25,5% van de senioren blijkt vijf keer per week 30 minuten of meer matig te bewegen tegen gemiddeld 70% in Nederland. Een greep uit de nodige stappen.

De vergrijzing en ontgroening dwingt Epe om meer inwoners in beweging te krijgen. In 2020 zal het aantal senioren met 20% zijn toegenomen en het aantal jongeren met 15% zijn gedaald.

Afstemming beweegaanbod

Het huidige beweegniveau moet verbeteren anders wordt de gezondheidszorg onbetaalbaar. Het behoud van de vier buurtsportcoaches in Epe lijkt noodzakelijk om uit de buurten en wijken te weten te komen welk beweegaanbod mankeert en gewenst is. Dat aanbod sluit nu kennelijk niet goed aan bij de behoeften.

Verduurzaming sportaccommodaties

Epe wil meer aandacht voor bewegen in de openbare ruimte en voor individuele vrijetijdsbesteding. Daarvoor is het wenselijk dat de 60 sportclubs, commerciële sportaanbieders, maatschappelijke partners, wijk- en buurtbewoners en de gemeente beter gaan samenwerken. Tevens moeten de clubs verduurzamen om de energielasten in 2020 gehalveerd te krijgen.

Inzichtelijker sportaanbod

Het sport- en beweegaanbod dient voor alle Epenaren inzichtelijker te worden en de sportaccommodaties zullen hun bezetting moeten optimaliseren. De overheid trekt straks alleen de knip nog maar voor basisvoorzieningen. In de toekomst zal de aandacht van de gemeente meer en meer uitgaan naar maatschappelijke sportinitiatieven. Kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen zullen financieel worden ondersteund zodat het voor alle Eper kinderen wordt om te sporten.

Voorzieningen per dorp of kern

Door de geringere mobiliteit van senioren zijn per dorp of kern (Emst, Oene, Vaassen, Gortel, Niersen, Tongeren, Wissel en Zuuk) voorzieningen nodig. Wellicht stelt Epe een sport- en beweegambassadeur aan die het aangepast sporten gaat stimuleren. In de gemeentebegroting is voor de maatregelen gezamenlijk 1 miljoen euro opgenomen en in het najaar van 2019 zal door de gemeente evaluatie van de ontwikkeling plaatsvinden.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.