Enschede wil sportclubs in zones gaan clusteren

Enschede wil sportverenigingen voortaan in zones over de stad verdelen blijkt uit de Sportnota 2015-2018 die naar de gemeenteraad is gestuurd. In elk gebied wordt een coördinator aangesteld die de sportclubs moet gaan stimuleren om meer samen te werken. Enschede heeft zeven zones op het oog.

Enschede gaat haar sportclubs over zones verspreidien en de huurkorting voor accommodatie en velden zal afhankelijk gaan worden van de gebruiks-efficiëncy.Sportverenigingen in een zone moeten maatschappelijk actief zijn anders moeten de clubs vrezen voor verlies van hun subsidie.

Subsidie
Enschede wil dat er per zone een plan van aanpak wordt opgesteld op basis waarvan subsidie zal worden aangevraagd. De coördinatoren worden nu nog gedeeltelijk betaald met de bonussen die de verenigingen krijgen als ze minstens twee maatschappelijke activiteiten hebben opgezet. Maar die bonus verdwijnt.

Vier doelen
De gemeente Enschede heeft voor de komende jaren vier doelen gedefinieerd:

 1. Werken aan een gezonde leefstijl
  Voldoende bewegen draagt bij aan de motorische en verstandelijke ontwikkeling van kinderen en vertraagt de fysieke en geestelijke achteruitgang bij het ouder worden.
 2. Uitbouw van de maatschappelijke functie
  De intrinsieke waarden van sport zijn, naast het bewegen, het leren van vaardigheden, normen en waarden.
 3. Talentontdekking en -ontwikkeling
  Talentontdekking draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en een fittere bevolking van Enschede.
 4. Verenigingskracht versterken
  Open sportverenigingen werken samen met andere sport- en wijkorganisaties en zijn een voorwaarde voor een succesvol sportbeleid.

Variabele huurkorting
De huurkorting die de gemeente Enschede aan clubs geeft voor hun accommodatie, zal voortaan afhankelijk worden van de gebruiks-efficiëncy van het onderkomen en de sportvelden. Een club die alle velden continue bezet heeft zal meer huurkorting krijgen dan een sportvereniging die één of meer sportvelden weinig of niet gebruikt. Deze velden kunnen dan mogelijk gebruikt worden door andere sportverenigingen in de buurt.

Kaders
De sportnota 2015-2018 getiteld ‘Sportief werken aan je gezondheid‘ geeft stelt de kaders vast voor het sportbeleid in de komende jaren van de gemeente Enschede. Deze kaders zijn opgesteld in overleg met sportwoordvoerders van de gemeenteraad, de Sportadviesraad en vertegenwoordigers van de sportorganisaties die hebben deelgenomen aan diverse Sportcafé’s.


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.