Boxtel komt met extra energiesubsidie voor sportclubs

Sportverenigingen in Boxtel kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal 15.000 euro als ze op korte termijn plannen indienen voor energiebesparing. Naast een toelage van EZ stelt de gemeente Boxtel 150.000 euro beschikbaar om energiebesparende maatregelen te ondersteunen.

Sportclubs in Boxtel kunnen in aanmerking komen voor maximaal 15.000 euro extra subsidie als ze op korte termijn plannen indienen voor energiebesparing.Het geld is afkomstig van de firma Cuadrilla die een goodwillpremie betaalde om in Boxtel naar schaliegas te mogen boren.

Vermoedelijk meer geld beschikbaar

Het ministerie van EZ maakt binnenkort, via de RVO, maximaal 30 miljoen euro vrij voor de ondersteuning van sportverenigingen die energiebesparende maatregelen willen nemen. Sportwethouder Herman van Wanrooij verwacht dat het Rijk jaarlijks 6 miljoen euro gaat verdelen, maar rekent erop dat er, vanwege de grote hoeveelheid aanvragen, meer geld beschikbaar komt.

Schepje er bovenop

De overheid vindt het belangrijk dat ook sportclubs hun verantwoordelijkheid nemen en met hun leden aan de slag gaan om energie te besparen. “EZ is bereid om 30% van de materiaalkosten van een project voor haar rekening te nemen”, stelt Van Wanrooij. “Boxtel doet daar een schepje bovenop om de regeling voor lokale clubs nóg attractiever te maken.

Zelfwerkzaamheid en inventiviteit

Sportclubs die een plan voor energiebesparing indienen, kunnen in Boxtel ook rekenen op een bijdrage van maximaal 30% van de materiaalkosten. “Wij hebben de bijdrage per club op 15.000 euro gemaximeerd zodat minimaal 10 sportverenigingen kunnen profiteren”, stelt Van Wanrooij. “Met zelfwerkzaamheid en inventiviteit moeten de clubs met handige mensen aardig op de loonkosten kunnen besparen.”

Andere subsidiepotjes

De wethouder weet dat niet alle sportclubs genoeg geld hebben om energiebesparende projecten te financieren, ook al kan tot 60% subsidie worden verkregen. “In die gevallen bekijkt Boxtel wat er in andere subsidiepotjes beschikbaar is”. Van Wanrooij roept sportclubs op om korte termijn met plannen en ideeën voor energiebesparing te komen zodat tijdig meegedaan kan worden aan de verdeling van de rijkssubsidie.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.