Energiescan ter ondersteuning Haagse sportverenigingen

Een sportvereniging is 15 tot 20% van het clubbudget kwijt aan energie. Om clubs tegemoet te komen om deze lasten te verminderen biedt de gemeente Den Haag een energiescan aan zodat clubs kunnen besparen op bijvoorbeeld energiezuinigere installaties en door toepassing van LED-verlichting.

De gemeente Den Haag biedt sportclubs een energiescan aan zodat deze clubs in kaart kunnen laten brengen waar zij kunnen besparen op hun energielasten.Een sportclub betaalt jaarlijks gemiddeld zo’n 18.000 euro. Maar besparingen tot 40% op deze kosten zijn vaak goed mogelijk.

Speciaal aanbod

Sportverenigingen kunnen gebruikmaken van een speciaal voor hen ontwikkelde energiescan die de besparingsmogelijkheden per club in kaart brengt. Hiervoor werkt de gemeente samen met Stichting Scoren met Energie. De gemeente Den Haag biedt sportverenigingen het volgende aan:

  • De 500 euro die een scan kost wordt aan maximaal 45 sportclubs die zich voor een energiescan aanmelden vergoed
  • De adviesrapportage wordt tijdens een gesprek toegelicht
  • Er wordt hulp verstrekt bij de financiering van besparingsmaatregelen en het aanvragen van subsidie
  • Clubs krijgen hulp bij de uitvoering van de maatregelen
  • Investeringen in energiebesparende maatregelen worden zoveel mogelijk gefinancierd uit de gerealiseerde besparing
  • Dit aanbod geldt tot 1 juli 2016

Subsidieregelingen energiebesparing

Vanaf januari 2016 treedt de rijkssubsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties in werking. Daarnaast heeft de gemeente Den Haag echter een eigen regeling, de Investeringssubsidie Accommodaties Sportverenigingen (IAS) die nog wordt herzien op investeringen in duurzame maatregelen. Beide regelingen komen tijdens het rapportagegesprek aan de orde.

Deelnamevoorwaarden

Een sportvereniging die in aanmerking wil komen voor een energiescan kan dat laten weten door een e-mailbericht aan Wouter de Groot van de gemeente Den Haag te sturen. Een vereniging moet echter:

  • In haar huidige situatie de energiekosten zelf betalen
  • Eigenaar zijn van de clubaccommodatie of hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente Den Haag hebben
  • Zelfstandig kunnen beslissingen over aanpassingen aan het gebouw, de buitenverlichting en installaties

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant