Eindhoven is ‘Sportgemeente van het Jaar 2013’

De gemeente Eindhoven is tot ‘Sportgemeente van het Jaar 2013’ uitgeroepen. Naast de felbegeerde titel ontving Eindhoven een vlaggenpakket én geldprijs om bekendheid te geven aan de titel. De prijs voor het ‘Beste Initiatief 2012/2013’ op sportgebied ging naar ‘s-Hertogenbosch voor het project Citytrainers.

Eindhoven is tot Sportgemeente van het Jaar 2013 uitgeroepenNek-aan-nekrace
Na een nek-aan-nekrace met Aalsmeer, Arnhem en Veenendaal was de jury unaniem van oordeel dat de gemeente Eindhoven de titel ‘Sportgemeente 2013’ heeft verdiend. De jury noemt Eindhoven een echte ‘innovatiegemeente’, waarbij samenwerking met andere organisaties een belangrijk onderdeel is van het Eindhovens sportbeleid.

Hoge score
Ten opzichte van de andere genomineerde gemeenten scoorde Eindhoven hoog op het aantal sportvoorzieningen, de opvallend grote diversiteit aan sporten, het hoge percentage van de bevolking dat aan sport doet en een uitgebreid sportstimuleringsbeleid.

Netwerk Sportstimulering
Via het Netwerk Sportstimulering zorgt Eindhoven voor optimale afstemming tussen alle partijen die zich bezighouden met sportpromotie en het verhogen van sportdeelname. Sportverenigingen, woningbouwverenigingen, beweegwinkels, welzijnsorganisaties en de gemeente werken succesvol samen aan de sportieve ambities van de stad.

Fieldlabs
Ook was de jury onder de indruk van de verschillende Fieldlabs waarin de gemeente werkt aan intelligente oplossingen om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten sporten, met als jongste initiatief het Fieldlab Aangepast Sporten mensen met een handicap of beperking. “Eindhoven blijft investeren in sport vanwege de grote maatschappelijke waarde, de bijdrage die sport levert aan de gezondheid en het het plezier dat het mensen geeft“, aldus de jury.

Citytrainers
De gemeente ’s-Hertogenbosch won de prijs voor ‘Beste Initiatief 2012/2013’. Deze gemeente zet via het project Citytrainers de kracht van jongeren van 14 tot 21 jaar in, om inwoners van ’s-Hertogenbosch in beweging te krijgen. Deze jongeren worden opgeleid en begeleid om vrijwillig en zelfstandig sport- en beweegactiviteiten te organiseren. Citytrainers is een samenwerking tussen drie gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs.

Origineel en inspirerend
Volgens de publieksjury is Citytrainers inspirerend, origineel en vernieuwend. De energie en creativiteit van jongeren zijn doorslaggevend gebleken om mensen te verleiden te gaan sporten en bewegen. Naast 170 gecertificeerde Citytrainers in het eerste halfjaar van 2013 in ’s-Hertogenbosch zijn er landelijk momenteel 351 Citytrainers in actie.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.