Doodsteek aantal buitensportverenigingen Oirschot?

Oirschot heeft de verkenning van een samengaan van de buitensportverenigingen in de gemeente stopgezet. Privatisering en fuseren bleken niet haalbaar. De clubs willen nu snel met de gemeente praten over een bezuiniging van 200.000 euro, voordat deze de doodsteek betekent voor een aantal clubs.

Doodsteek aantal buitensportverenigingen OirschotVormen de voorgelegde bezuinigingen de doodsteek voor een aantal buitensportverenigingen in Oirschot?

Afstand
Fractielid Harry Sauer van D66Oirschot concludeert “dat de afstand tussen gemeente en de clubs nog nooit zo groot is geweest als nu.” Meerdere fracties in de gemeenteraad benadrukken dat het einde van de verkenning niet definitief hoeft te zijn. “We zijn tegelijkertijd nog nooit zo dicht bij een privatisering van de buitensportverenigingen geweest als nu”, aldus Sauer.

Overdracht sportaccommodaties
Momenteel wordt bekeken of de subsidies aan de buitensportverenigingen verminderd en uiteindelijk zelfs gestopt kunnen worden om daarmee onderhoudskosten voor de sportaccommodaties te beperken. Voor de verenigingen is het echter essentieel dat bij overdracht van het beheer en de accommodatie, deze wel in goede staat verkeert en er niet direct of op korte termijn onderhoud of vervanging noodzakelijk is.

Emotioneel proces
Het nu afgeblazen plan en en de begroting vormden de basis van de onderhandelingen. Dit is een soms emotioneel proces waarin de sportverenigingen willen borgen dat de drempel voor hun leden niet te hoog wordt maar tevens willen waken over de kwaliteit van de sport. De situatie die nu is ontstaan brengt de partijen niet dichter bij elkaar.

Niet aanvaardbaar
De negen betrokken sportverenigingen die worden vertegenwoordigd door de Coöperatieve Vereniging Buitensport Oirschot (CVBO), hebben de stekker uit het onderhandelingsproces getrokken. Voorzitter van voetbalvereniging Oirschot Vooruit, Cees Swaanen en oud-wethouder Miriam Termeer, beide woordvoerders van de CVBO, vonden de opgelegde bezuinigingen én de financiële gevolgen daarvan niet aanvaardbaar.

Valse start
“De startnotitie van zo’n twee jaar geleden blijkt een vals uitgangsdocument te zijn geweest”, aldus Swaanen. Hij betoogde op 24 september nogmaals dat de bezuinigingen zoals die aan sommige clubs voorgelegd zijn, de doodsteek voor deze sportverenigingen zou kunnen betekenen.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten