Den Helder en rugbyclub RCDH zijn er nog niet uit

Er is nog steeds geen overeenstemming tussen Rugbyclub Den Helder en de gemeente over een langer verblijf van RCDH op de Linie. Wethouder Dirk Pastoor is weer om de tafel gaan zitten met de rugbyers maar een woordvoerster van de gemeente geeft aan dat “de partijen er nog niet uit zijn.”

Rugbyclub Den HelderDen Helder zegde eerder de huurovereenkomst met RCDH voor haar complex op. De club zou de velden en kantine achter moeten laten.

Huurverhoging
Aanleiding voor de frictie is het steeds maar niet bereiken van een overeenstemming over de hoogte van de locatiehuur. In het, door de Helderse gemeenteraad vastgestelde, sportbesluit van 2010 staat dat buitensportverenigingen een hogere huur voor hun gebruik van de gemeentelijke velden moeten betalen. RCDH ging echter niet akkoord met die verhoging.

Openbaar terrein
De club ziet de linievelden als voor iedereen beschikbaar openbaar terrein. Bovendien zijn er andere officiële gebruikers want scholen gebruiken de velden betaald maar Kynologenclub West-Friesland mocht het gratis gebruiken. Omdat RCDH niet ‘enig gebruiker’ is acht de club het onterecht dat zij wel het volledige huurbedrag aan Den Helder moeten betalen. De gemeente Den Helder en RCDH verschillen hierover van mening.

Opzegging
Het laatste wapenfeit van het vorige college van BenW van Den Helder was het versturen van een brief waarin de huurovereenkomst met RCDH werd opgezegd. Het nieuwe college bevestigde deze opzegging later. Een deel van de gemeenteraad vond echter dat deze opzegging moet worden ingetrokken, dat opnieuw met de rugbyclub moest worden gesproken en/of dat dan het hele sportbesluit maar moest worden aangepast.

Witte rook
Daar voelde sportwethouder Pastoor in eerste instantie niet veel voor maar later ging hij overstag en heeft in de afgelopen maanden met RCDH gesprekken gevoerd die nog geen witte rook hebben opgeleverd, al is er hoop op een goede afloop. Na het zomerreces wordt verder gepraat”, zo meldt de gemeente Den Helder.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant