Den Bosch wil de rol van sport opnieuw onderzoeken

BenW van Den Bosch heeft aangegeven de aanleg van kunstgrasvelden in de gemeente op te schorten. Het college wil eerst de ‘maatschappelijke rol’ van buitensportverenigingen opnieuw onderzoeken. Maar die rol was toch al onderzocht en in 2014 vastgelegd in de sportvisie ‘Sportief Samen Verder’?

BenW van Den Bosch schort de aanleg van kunstgrasvelden op. Het college wil eerst de 'maatschappelijke rol' van de buitensportverenigingen gaan onderzoeken.Budget
In een informatiebulletin van 26 april jl. gericht aan de Bossche gemeenteraad, geeft het College van BenW aan dat vier buitensportverenigingen hebben aangegeven dat zij graag nog dit jaar in aanmerking komen voor de aanleg van een kunstgrasveld. In de begroting is echter nog budget voor de aanleg van één kunstgrasveld.

Geen kunstgrasveldaanleg in 2015
Het college heeft besloten om in 2015 geen kunstgrasveld aan te leggen, in afwachting van de uitkomsten van een in het komende jaar (2016) uit te voeren onderzoek naar de gemeentelijke buitensportcapaciteit. Het college wil samen met de buitensportverenigingen de ‘maatschappelijke rol’ van de buitensportverenigingen onderzoeken, hoe deze zich zou kunnen ontwikkelen en hoe de capaciteit van de sportcomplexen optimaal benut kan worden.

Visie op samenwerking
Het gewenste resultaat is een – liefst gezamenlijk gedeelde – visie voor de komende 10 jaar op de ontwikkeling van de buitensport in Den Bosch en inzicht in het optimaal gebruik van de sportcomplexen in de stad. “Hierbij komt ook de vraag en behoefte aan kunstgras aan de orde. In het onderzoek worden ook andere ‘samenwerkingsmogelijkheden’ bekeken om aan de capaciteitsbehoefte van verenigingen te kunnen voldoen”, aldus het college.

Sportvisie
In 2008 werd met de sportvisie ‘De sportieve kracht van de stad’ een goede basis gelegd voor een actief sport- en beweegklimaat in Den Bosch. Acht jaar later, in juni 2014, presenteerde de Bossche gemeenteraad een nieuwe sportvisie genaamd ‘Sportief Samen Verder’. Deze visie was voor Den Bosch op sportgebied richtinggevend voor de komende jaren. Opmerkelijk dat het college nu, minder dan een jaar na het verschijnen van Sportief Samen Verder, opnieuw een ‘liefst gezamenlijk gedeelde’ visie wil gaan formuleren.

Voorjaar 2016
“Om tot een zorgvuldige en goed onderbouwde keuze te komen hebben wij besloten om de besteding van de nu nog beschikbare investeringsmiddelen voor de aanleg van een kunstgrasveld, uit te stellen en te baseren op de uitkomsten van dit ‘Onderzoek buitensportaccommodaties’. Op basis van (de uitkomsten van) dit onderzoek zal uiterlijk in het voorjaar van 2016 besluitvorming kunnen plaatsvinden”, aldus BenW.


Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant