Maatschappelijke inzet sportclubs punt voor Delft

De gemeente Delft gaat bovenop de al bestaande ombuigingen, extra en structureel 2 ton per jaar bezuinigen op binnen- en buitensportaccommodaties. Delft wil de mate van maatschappelijke inzet van de sportverenigingen in de nieuwe beheer- en exploitatie-afspraken gaan meewegen.

De gemeente Delft  wil de mate van maatschappelijke inzet van de sportverenigingen ook in de nieuwe afspraken over accommodatiebeheer en -exploitatie laten meewegen.Begroting
Delft moet in de periode 2015-2018 circa 57 miljoen euro bezuinigen. Op 30 oktober presenteerde B&W van Delft de begroting waaruit bleek dat bezuinigingsoplossingen in eerste instantie worden gezocht in het verminderen van het aantal sportaccommodaties en het efficiënter organiseren van het beheer ervan. Als het echt niet anders kan zal het college verhoging van de tarieven voor sportaccommodaties overwegen.

Wensen gebruikers
De gemeente is als eigenaar van sportaccommodaties doorgaans verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie. De wensen van accommodatiegebruikers veranderen echter. Verenigingen komen met nieuwe initiatieven voor het gebruik van sportaccommodaties of de eigen verenigingsgebouwen en sommige moeten stoppen vanwege verminderde ledenaantallen of financiële moeilijkheden.

Efficiënter aansluiten
De gemeente wil samen met de verenigingen een manier vinden om het aanbod van de accommodaties en de vraag van verenigingen efficiënter op elkaar te laten aansluiten. Hierbij zal worden gekeken naar het aantal binnen- en buitensportaccommodaties maar ook naar de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen gemeente en gebruikers.

Maatschappelijke inzet
De verschillen in de exploitatie van voorzieningen van de Delftse sportverenigingen zijn soms groot. Delft gaat zich sterk maken voor meer transparantie en uniformering van de contract- en exploitatie- en de accommodatie tarifering. De stad is hiertoe ook verplicht als gevolg van de wet Markt en Overheid. Delft wil de mate van maatschappelijke inzet van de sportverenigingen ook in de nieuwe afspraken laten meewegen.

Plannen
Delft gaat in de komende maanden samen met vertegenwoordigers van de sportverenigingen, invulling geven aan de plannen. In december van dit jaar buigt de gemeenteraad zich over de begrotingsvoorstellen van het college van B&W, waarvan de bezuinigingen op de sportaccommodaties onderdeel uitmaken.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant