ConeGroup krijgt van de rechter huurbescherming

ConeGroup (NLG), de exploitant van Sportcentrum Vondersweijde in Oldenzaal, hoeft het sportcentrum pas per 1 maart 2016 te ontruimen. In de juridische strijd met de ConeGroup rond de exploitatie van het sportcentrum, heeft de gemeente Oldenzaal op 9 oktober jl. een flinke tegenvaller moeten incasseren.

Op last van de rechter moet de gemeente Oldenzaal alsnog de exploitatiebijdrage van 33.000 euro over augustus en september 2015 aan de ConeGroup betalen.De gemeente Oldenzaal wilde het sportcomplex per 1 januari 2016 zelf gaan exploiteren maar door dat voornemen is nu een streep gezet.

Exploitatiebijdrage  betalen
Op last van voorzieningenrechter mr. A.E. Zweers moet Oldenzaal alsnog de volledige exploitatiebijdrage over de maanden augustus en september 2015 – ten bedrage van in totaal ruim 33.000 euro – aan de ConeGroup betalen. Rechter Zweers bepaalde op 9 oktober jl. eveneens dat de ConeGroup recht heeft op huurbescherming.

1 maart 2016
Als gevolg van deze uitspraak hoeft de ConeGroup niet al op 31 december tot ontruiming van het sportcomplex over te gaan, maar pas op 1 maart 2016. De exploitant van Vondersweijde was naar de rechter gestapt omdat de gemeente haar overeengekomen bijdrage in de exploitatie niet wenste te voldoen nadat ConeGroup had geweigerd om Oldenzaal bepaalde gegevens ter inzage te geven.

Huurbescherming
Volgens de rechter heeft de gemeente correct via een aangetekende brief de huur opgezegd en daarmee aan de verplichtingen voldaan. Maar op alle andere fronten is Oldenzaal door de rechter in het ongelijk gesteld. Tevens heeft de rechter bepaald dat de ConeGroup recht heeft op huurbescherming omdat er sprake is van een bedrijfsruimte. Naast de exploitatiebijdragen moet de gemeente ook de 2.800 euro vergoeden die de ConeGroup voor dit geding heeft moeten betalen.

Staatssteun
Aan het begin van 2015 werd er in ‘Brussel’ door een paar ‘leisure ondernemers’ in Oldenzaal nog een klacht ingediend tegen de ConeGroup vanwege vermeende ‘staatssteun‘. De ConeGroup wees toen al alle beschuldigingen van oneigenlijke steun van de hand.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.