Sint-Michielsgestel wijzigt subsidiebeleid sportclubs

De gemeente Sint-Michielsgestel wil minder vaste subsidie beschikbaar stellen voor sportverenigingen maar deze wel financieel steunen indien maatschappelijk vernieuwende acties worden georganiseerd. Dit blijkt uit een voorstel van BenW waarin de vaste subsidiebedragen voor verenigingen worden beperkt.

Tegelijkertijd stelt het gemeentebestuur voor om meer geld beschikbaar te stellen voor projecten die moeten bijdragen aan gemeentelijke maatschappelijke doelen zoals ouderenparticipatie.

Huidige situatie

In de huidige situatie staat de hoogte van de subsidie voor sportverenigingen voor meerdere jaren vast. Clubs worden niet geprikkeld om maatschappelijke en vernieuwende projecten initiatieven te ontwikkelen. De financiële zekerheid voor de sportverenigingen is prettig maar zij worden niet gestimuleerd om leden te werven of bij te dragen aan beleidsdoelstellingen.

Nieuw aangepast scenario

In het nieuwe scenario wordt de berekeningsgrondslag van de subsidie op basis van het aantal (jeugd)leden gehandhaafd en worden de subsidies de komende jaren aangepast aan de (vaak) teruggelopen ledenaantallen. Dit betekent voor de meeste verenigingen een verlaging van de subsidie.

Stapsgewijze afbouw

Om een te snelle terugval te voorkomen stelt BenW een stapsgewijze afbouw over meerdere jaren voor. De clubs kunnen zo in de lagere structurele subsidie situatie groeien. Voor clubs met een ledengroei die daarvoor meer subsidie krijgen, wordt de verhoging wel ineens toegepast met ingang van 2018.

Sint-Michielsgestel schept ruimte

Sint-Michielsgestel geeft aan dat achter dit scenario geen bezuinigingsdoelstelling schuil gaat. De gemeente wil meer ruimte laten ontstaan voor het honoreren van aanvragen van nieuwe verenigingen of voor het verhogen van een subsidie voor een vereniging met een gestegen ledenaantal.

Sportclubs wachten af

Sportclubs reageren afwachtend op het nieuwe beleid waarvan zij de inhoud nog niet volledig kennen. Sint-Michielsgestel gaat de clubbestuurders bijpraten over het voorstel. Op 13 september zal daarvoor door de gemeente een informatiebijeenkomst voor sportverenigingen worden gehouden. Twee dagen later bespreekt de gemeenteraad het voorstel van BenW.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.