Clubkadercoach verbindt sport en kwetsbare inwoners

De clubkadercoach in de gemeente Berkelland moet sportclubs toegankelijker maken en een bredere groep inwoners aan de clubs gaan binden.

De gemeente Berkelland start met de inzet van een clubkadercoach. Die moet sportclubs gaan ondersteunen bij het aanbieden van passend, nieuw aanbod voor met name kwetsbare inwoners.

 

De clubkadercoach moet clubs toegankelijker maken en een bredere groep inwoners binden. De coach moet clubs ook helpen om beter op de toekomst voorbereid te zijn.

Clubkadercoach voor clubs en inwoners

Wethouder Marijke van Haaren: “Met de clubkadercoach krijgen sportclubs hulp om ook andere doelgroepen welkom te heten. Zij gaan met name kwetsbare inwoners helpen om dicht bij huis aan hun leefstijl te werken.

Berkelland gaat er vanuit dat deze mensen hierdoor minder vaak een beroep zullen doen op dure voorzieningen. “Dus van de inzet van zo’n coach profiteren wij uiteindelijk allemaal.”

Pilots via NOC*NSF

Gemeenten volgen met belangstelling de inzet van deze clubkadercoach, wellicht de clubondersteuning van de toekomst. Er lopen via NOC*NSF in een aantal gemeenten al pilots. Berkelland heeft er bewust voor gekozen om de coach te koppelen aan het sociaal domein.

Het project loopt tot en met 2021 maar tussentijds vindt er al een evaluatie plaats. De coach gaat clubs in Berkelland ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuw sportaanbod. Ook gaat de clubkadercoach een rol spelen bij de introductie van kwetsbare groepen bij de clubs.

Samen denken, samen doen

De inzet van een clubkadercoach vloeit voort uit het programma ‘Samen denken, samen doen’. De gemeente heeft de coach toegevoegd aan de afspraken die met de Sportfederatie Berkelland gemaakt. De coach inventariseert nu al welke ondersteuning clubs zoeken om andere doelgroepen te kunnen verwelkomen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.