Clubfusie is geen wondermiddel

Je werkt als bestuur van een amateursportvereniging hard voor je club. Je hebt een goede jeugdafdeling, naast de competitie ook toernooien, activiteiten om het verenigingsgevoel te stimuleren, aandacht voor supportersvereniging, etc. Wil je dan een clubfusie opgelegd krijgen?

Clubfusie artikel BMC en gemeente ReuselBelast gemeenten en sportverenigingen die zelfstandig kunnen en willen functioneren niet met willekeurige clubfusie- of herindelingsplannen.

Problemen
Ja, er zijn problemen zoals tegenvallende toestroom van jeugd, weinig animo voor het eerste in verband met studie en andere hobby’s, teruglopende contributies en een overheid die steeds minder geld geeft. Dat laatste geldt ook voor sponsoren die het zelf moeilijk hebben. En dan hebben we het nog niet over regelgeving, arbo, etc.

Werken beloond
Maar het werken van bestuur en leden wordt beloond. De club hoort bij jouw gemeente, voegt iets wezenlijks toe aan de leefbaarheid en heeft de support van de inwoners. Er zijn grotere clubs die het beter vergaat maar er zijn ook clubs waar het eigenlijk al tijden een puinhoop is.

Fuseren
Dan komt er een overkoepelende organisatie die zegt dat – om toekomstproof te zijn – al die kleine clubjes maar niks zijn. Om dat te ‘bewijzen’ worden complexe taken en regels over de schutting gegooid. De oplossing moet duidelijk zijn: er zit niets anders op dan een clubfusie! Pas als je meer dan duizend leden hebt mag je een eigen accommodatie hebben en krijg je ondersteuning van de koepelorganisatie.

Waar slaat dat op?
Moet ik bijvoorbeeld uit Hooge Mierde dan in Bladel of Eersel gaan spelen? Hoe zit het met het leefbaarheidsgevoel in Hooge Mierde? Welke lokale ondernemer sponsort een sportclub in een ander dorp? Hoe moet het met de F-jes die gehaald en gebracht moeten worden en wie zegt dat een clubfusie alle ‘problemen’ die wij (zouden) hebben ‘oplost’ en dat er geen andere problemen voor in de plaats komen? Als bestuur ben je hard bezig voor je vereniging en dan moet je je met deze soort niet-onderbouwde oplossingen gaan bezig houden?

Zelf uitzoeken
Als wij het beter af kunnen met een club uit de buurt, dan zoeken we die zelf uit en lossen we onze problemen samen op. Doen we nu ook al! Om als clubje zelfstandig te kunnen blijven, praten wij met clubs uit de buurt over efficiënter onderhoud en met grotere clubs over strategie als jeugdopleiding, etc. Laat ons even doorwerken en scoren, ja? En als wij het alleen niet meer redden en daarom moeten fuseren, dan pakken we ook dat zelf op.

Waarom dit verhaal?
Omdat dit ook in gemeenteland aan de orde van de dag is. In een post-crisistijd herbezinnen gemeenten zich op hun positie in een snel wijzigende samenleving maar ook op onderdeel worden van een breed netwerk. Zij worden geconfronteerd met clubfusie plannen, andere financiële verhoudingen en er worden van hogerhand ‘structuurdiscussies’ geïnitieerd.

Naar binnen gericht
Herindeling of een clubfusie wordt min of meer klakkeloos als een oplossing voor alle problemen gezien. De ervaring leert echter dat daar ambtelijk en bestuurlijk veel naar binnen gerichte energie in gaat zitten terwijl een gemeente na een herindeling vaak meer dan één zittingsperiode van de raad nodig heeft om zich te settelen.

Herindeling
In die tijd is de oriëntatie minder gericht op de externe maatschappelijke vraagstukken die veel aandacht vragen en waar gemeenten, hoe groot of klein ook, zich doorgaans naar behoren van kwijten. Lukt dat niet, en wordt herindeling als oplossing gezien, dan is dat prima. Maar belast gemeenten, die met slimme intergemeentelijke samenwerking goed zelfstandig kunnen en willen functioneren, niet met een opgelegd herindelingsvraagstuk.

De auteurs van dit artikel zijn Harrie Tuerlings (burgemeester van de gemeente Reusel-De Mierden en Roel Wever (directeur van adviesgroep BMC).

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.