Certificaat ‘gedragscodes in de sport’ voor SC Groessen

Op 20 oktober as. reikt sportwethouder Sjef van Groningen het certificaat ‘gedragscodes in de sport’ uit aan sportclub Groessen. Hij doet dat voorafgaand aan een wedstrijd van de E-pupillen. SC Groessen heeft de gedragscodes opgenomen in het bestuursreglement en krijgt daarom het certificaat uitgereikt.

Certificaat en waardecheque
Naast het certificaat ontvangt SC Groessen een waardecheque die te gebruiken is voor betaling van de kosten van de implementatie van de gedragscodes of voor het volgen van cursussen. Wethouder Van Groningen heeft het certificaat ook al overhandigd aan DuReVo, BC Thuve, DVV, MHC De Westerduiven, SV Thuve en Reflex.

Convenant gedragscodes
Vorig jaar hebben veertien Duivense sportverenigingen, door ondertekening van een convenant, afgesproken gedragscodes op te stellen. Het uitdragen van normen en waarden op en rond het sportveld en het sturen op verantwoord gedrag tussen jeugd, trainer en bestuur wordt breed onderschreven en gedragen.

De verenigingen zien dit als een primaire taak. De gedragscodes beschrijven rond de thema’s alcohol en drugs, sociale veiligheid en seksuele intimidatie, wat wel en niet toelaatbaar is rondom de sportvelden en in de sporthal. Wethouder van Groningen ijvert al sinds eind 2010 voor de invoering van deze gedragscodes.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.