Geheimhouding BVV-dossier molensteen Blaricum

De geheimhouding van het BVV-dossier wordt een steeds zwaardere molensteen rond de nek van de gemeente Blaricum

Journalist Peter van Rietschoten doet een beroep op de gemeenteraad van Blaricum om de geheimhouding van het BVV-dossier op te heffen. Van Rietschoten ergert zich aan de weigering om open kaart te spelen.

 

De Blaricummer heeft tot nu toe tevergeefs een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) gedaan om het geheime BVV kunstgrasdossier in te kunnen zien.

Niet openbaar aanbesteed

Blaricum werkt niet mee omdat “opheffing de gemeentebelangen zou schaden.” Van Rietschoten: “Hoe slim de overeenkomst met BVV ook is opgesteld, de gemeente had als eigenaar van de BVV-velden de veldaanleg openbaar moeten aanbesteden. En dat is, nota bene tegen een ambtelijk advies in, niet gebeurd.”

Concurrentievervalsing

“Voor het college dreigt nu een claim van C.S.C. Ceelen Sport Constructies wegens concurrentievervalsing. Van Rietschoten vermoedt dat de gemeente ook een ton aan btw-compensatie is misgelopen en dat het gelijkheidsbeginsel voor andere clubs is gefrustreerd.

Antwoord wordt tegengewerkt

“Een antwoord op mij WOB-verzoek over dit BVV-dossier wordt door de gemeente tegengewerkt. Het is doorgaans vervelend om fouten te maken. Maar die maskeren door ten onrechte gebruik te maken van geheimhouding en onjuist gebruik van de WOB, dat is onacceptabel. Dat zal consequenties moeten hebben.”

Medeplichtig

De Blaricummer verwijt ook de coalitieraadsleden dat zij BenW vanuit politiek-opportunisme uit de wind houden. “Daarmee hebben zij zich in de positie hebben gemanoeuvreerd waarin zij medeplichtig zijn. Ik verzoek dan ook om geheimhouding van het BVV-dossier per direct op te heffen. En mij uiterlijk op 28 juni om 12:00 uur te berichten dat dit is gebeurd.”

Hoogst ongebruikelijk

Raadslid Rob Bruintjes vindt het jammer om zo’n bitter verhaal te moeten horen. “Ik had het graag willen voorkomen maar het is niet anders.” Burgemeester Joan de Zwart gaf al direct aan dat BenW geen gehoor zal geven aan het ultimatum. “Uw zaak loopt bij de bezwarencommissie.”

“Het staat u vrij om op deze manier met de raad en het college te communiceren. Maar indien een zaak aanhangig is gemaakt, dan wachten wij af hoe de commissie zal adviseren”, aldus De Zwart. Van Rietschoten: “Ik ga niet mee in het wachten op deze commissie, burgemeester. Ik heb namelijk geen bezwaar ingediend maar een WOB-verzoek. En aan dat verzoek wordt alsmaar niet voldaan.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant