Buurtsportcoaches en combinatiefuncties voor Raalte

Raalte wijst de basisscholen, alle Fit for Life-opleidingen van het Alfa College en 22 sportverenigingen voor 2014 en 2015 een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris toe om bewegen, gezond gedrag en sociale participatie te bevorderen en de strijd tegen overgewicht aan te gaan.

De gemeente Raalte stelt meer uren beschikbaar voor de inzet van buurtsportcoaches en combinatiefunctiesUitbreiding uren
“De huidige deelnemers zijn enthousiast en daarom heeft de gemeente Raalte besloten het aantal beschikbare uren uit te breiden en alle aanvragen te honoreren”, aldus de gemeente. CDA-sportwethouder Gosse Hiemstra: “Dit maakt sporten bij het onderwijs mogelijk en betekent een versterking voor veel Raaltese sportverenigingen.”

De buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen worden ingezet voor de ontwikkeling van sportactiviteiten, de bevordering van samenwerking en de ondersteuning van sportverenigingen en het onderwijs.

Buurtsportcoach
Aanvullende provinciale subsidie maakt uitbreiding van het aantal ontwikkelingsuren mogelijk. Er komt onder meer een buurtsportcoach voor het realiseren van activiteiten rond de nieuwe multifunctionele accommodatie De Belte in Nieuw-Heeten. En bij Rohda Raalte start een proef waarbij een buurtsportcoach ondersteuning gaat bieden bij de opzet van G-voetbal.

Rohda Raalte
Bij Rohda start ook een pilotproject om van de vereniging een vitale sportvereniging te maken, een project waarvoor ook andere sportverenigingen zich in 2015 kunnen inschrijven. Via het Wmo sportproject ‘Actief betrokken club’ worden sportverenigingen gefaciliteerd om een extra positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de wijk of het dorp. Bovendien worden regiocoaches ingezet om de sportdeelname van mensen met een beperking te stimuleren.

Brede Impuls Combinatiefuncties
De gemeente Raalte doet sinds 2010 mee met de Brede Impuls Combinatiefuncties. Om deelname aan dit project na 2016 voort te kunnen zetten, wordt naar mogelijkheden gezocht om hiervoor financiële dekking te vinden. De gemeente Raalte geeft meer informatie over taken en werkzaamheden van de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen via de websites van SportbedrijfRaalte.nl en Actief Salland.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant