Inzet buurtsportcoaches verankerd in sportbeleid

De inzet van buurtsportcoaches wordt door steeds meer gemeenten verankerd in het sportbeleid

Zo’n 83% van de gemeenten ziet de inzet van buurtsportcoaches als belangrijk voor het sportbeleid. En al 69% van hen heeft de beleidsdoelen voor de Brede impuls combinatiefuncties in een beleidsnota verankerd.

 

Bij 90% van de Sportimpulsprojecten is een buurtsportcoach betrokken en er ontstaat meer aandacht voor de borging van een Sportimpulsproject en voor kwetsbare doelgroepen.

SBB monitor 2017

Met name de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten wordt voor wijken met meer kwetsbare bewoners vaak aangevraagd. Dit blijkt uit de SBB Monitor 2017, die door het Mulier Instituut is opgesteld.

Belangrijke uitkomsten

Deze vijfde SBB Monitor beschrijft de voortgang van programma en de doelen die gerealiseerd zijn. Maar ook zijn de resultaten opgenomen die bekend zijn over de inzet van buurtsportcoaches en Sportimpulsprojecten. Andere belangrijke uitkomsten uit de SBB Monitor 2017 zijn:

 Gemeenten hebben per 1 september van dit jaar 2.918 fte aan buurtsportcoaches aangesteld. Daarmee is de programmadoelstelling behaald;
 Circa 40% van de gemeenten formuleert doelstellingen voor de inzet van buurtsportcoaches. Dit wordt wel wat lastig gevonden omdat de effecten van de doelen niet zo gemakkelijk te meten zijn;
 Hulp bij het doen van aanvragen voor de Sportimpuls heeft tot betere aanvragen geleid. Om een aanvraag, de uitvoering en de borging van projecten te verbeteren, zijn de eisen voor het indienen van aanvragen verder aangescherpt;
 De helft van de Sportimpulsprojecten die in 2012 en 2013 zijn gestart, wordt nog uitgevoerd. Zo’n 40% wordt nog gedeeltelijk uitgevoerd en 10% van de Sportimpulsprojecten is gestopt.

Inzet van buurtsportcoaches is structureel

Het SBB-programma is succesvol en de belangstelling voor buurtsportcoaches en Sportimpulsprojecten is onverminderd groot. Maar de impact van hun inzet kan verder toenemen wanneer iedereen zich realiseert dat de inzet van buurtsportcoaches structureel is. Bovendien kan het vak buurtsportcoach zich als professie verder ontwikkelen.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant