Boskoop pakt door na evaluatie combinatiefuncties

Sinds in Boskoop de combinatiefunctionarissen afgelopen zomer met hun werkzaamheden zijn gestart, zijn inmiddels 19 activiteiten georganiseerd. Daaraan heeft 20% van de Boskoopse kinderen deelgenomen.

Doel van de combinatiefunctie is een verbinding te maken en samenwerking te stimuleren tussen school, sport en cultuur. Hierdoor worden scholen ondersteund en verbetert de kwaliteit en het aanbod van sport en cultuur in het onderwijs. Verder wordt een ruim aanbod van naschoolse activiteiten georganiseerd.

Dit heeft diverse positieve effecten voor kinderen zoals meer bewegen en daardoor het terugdringen van overgewicht maar ook aan een bredere algemene ontwikkeling. De combinatiefunctie past goed binnen de visie op de Brede School die Boskoop eerder heeft opgesteld.

Bij het besluit van de gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen voor de combinatiefunctie, is afgesproken dat eind 2012 in de gemeenteraad een evaluatie wordt gemaakt. Uit deze evaluatie blijkt dat de inzet van de combinatiefunctie:

 • leidt tot een breed en gevarieerd aanbod van naschoolse sport- als cultuuractiviteiten
 • zorgt voor het in stand houden van een netwerk tussen onderwijs, sport en cultuur
 • inhoudelijke ondersteuning van het onderwijs voor sport en cultuur biedt
 • ondersteuning kan gaan bieden aan Boskoopse sportverenigingen
 • dé partij is om invulling te geven aan de functies van de Brede School
 • voor de harmonisatie van beleid met de fusiepartners voor een gelijkwaardig uitgangspunt zorgt

Doelstelling 2013
Voor 2013 wordt het accent gelegd op sport en is een aantal kwaliteitsdoelstellingen toegevoegd:

 • kinderen die niet aan sport doen naar een sportvereniging leiden
 • terugdringen van het aantal kinderen met overgewicht
 • het toeleiden van hangjongeren naar activiteiten van de combinatiefunctionaris, wat tot minder overlast leidt door deze groep

Advies en voorstel aan de raad is om de combinatiefunctie in 2013 te continueren, waarmee de beoogde resultaten gehaald kunnen worden. In de harmonisatie van de functie voor de nieuwe gemeente wordt onderzocht hoe de functie vanaf 2014 het beste kan worden vormgegeven. Ook wordt gezocht naar bronnen voor co-financiering.

  Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

  Partners

  SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant