Borger-Odoorn geeft haar sportclubs meer tijd

Sportclubs in de gemeente Borger-Odoorn krijgen meer tijd om de samenwerking te zoeken zodat deze in de toekomst nog slechts op vier gemeentelijke sportlocaties actief zijn. Daarop heeft de gemeenteraad van de Drentse gemeente op 9 april jl. met succes aangedrongen.

De sportverenigingen in Borger-Odoorn krijgen van de gemeente meer tijd om de omslag te maken naar het sporten op nog slechts 4 gemeentelijke sportlocaties.Vier sportlocaties
BenW van de gemeente Borger-Odoorn streeft ernaar om in de toekomst de sportieve activiteiten in de gemeente te laten plaatsvinden op slechts vier sportlocaties. Bezuinigingen en de verwachte krimp van het aantal inwoners rechtvaardigen dit streven.

Clubs terughoudend
Het college van BenW van Borger-Odoorn is over dit voornemen al een enige tijd in gesprek met haar sportverenigingen. Omdat de clubs nog niet klaar zijn voor een dergelijke transitie, zijn deze terughoudend over deze gemeentelijke wens. Dit hebben de clubs al meermaals laten weten. De partij Gemeentebelangen Borger-Odoorn pleitte voor uitstel en werd daarin o.a. gesteund door VVD en PvdA.

Ingrijpende veranderingen
“Uit gesprekken die Gemeentebelangen met de verenigingen heeft gevoerd blijkt dat deze absoluut nog niet klaar zijn voor deze stap”, zo stelt gemeenteraadslid Ron Reinds. De verenigingen bestaan bij de gratie van de bijdrage van vrijwilligers. Van deze groep mensen kun je niet verwachten dat deze snel een antwoord heeft op deze soort ingrijpende veranderingen”

Uitstel maar geen afstel
CDA-sportwethouder Frits Alberts zegde toe opnieuw met de clubs in gesprek te gaan en hen beter te zullen begeleiden. “Ik kan leven met het uitstel zolang er maar geen sprake is van afstel. De sportclubs moeten inzien dat wij geen tien sportcomplexen op de been kunnen houden. Maar ook de sportclubs zelf krijgen met krimp te maken, het moet in de toekomst echt anders”, aldus Alberts.


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.