BMC onderzoekt spankracht Rotterdamse sportclubs

BMC heeft van Rotterdam het verzoek ontvangen om een onderzoek uit te voeren naar de financiële spankracht van sportverenigingen bij het eventueel doorvoeren van huurverhogingen. Het onderzoek richt zich op de vraag in welke mate sportverenigingen een substantiële huurverhoging kunnen dragen.

BMC onderzoekt spankracht Rotterdamse sportverenigingenConsequenties
Wanneer huren kostendekkend moeten worden en deze onverkort worden doorbelast aan de sportverenigingen, dan ontstaan forse consequenties voor de financiële spankracht van sportverenigingen. Hierdoor kan het aantal Rotterdammers dat kan blijven sporten en daarmee het aantal (levensvatbare) sportverenigingen in Rotterdam, afnemen.

Financiële ruimte
Vanuit de gemeente stelt men de vraag centraal hoe groot de financiële ruimte bij Rotterdamse sportverenigingen is om een huurverhoging op te kunnen vangen? En vervolgens moet door BMC worden bekeken wat een dergelijke huurverhoging de gemeente Rotterdam financieel oplevert en hoeveel Rotterdamse sportverenigingen een huurverhoging kunnen opvangen zonder het sportaanbod substantieel te verminderen?

Drie delen
Het BMC onderzoek bestaat uit drie delen:

 1. een kwantitatief deel
  Hierin worden relevante cijfers van diverse steden vergeleken met Rotterdam
 2. een kwalitatief deel
  Hierin wordt gekeken naar achtergronden en specifieke aandachtspunten
 3. een analysedeel
  Hierin worden de cijfers en gegevens vanuit de interviews beoordeeld en worden conclusies getrokken
  Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

  Partners

  SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant