Blaricum omzeilde bewust haar aanbestedingsplicht

De gemeente Blaricum heeft geprobeerd haar aanbestedingsplicht te omzeilen door te schermen met unieke omstandigheden

De aanleg van de twee kunstgrasvelden bij BVV was ‘aanbestedingsplichtig’ voor de gemeente Blaricum. Maar adviserend advocatenkantoor Stibbe achtte de kans op een claim klein. Dit blijkt uit openbaar gemaakte geheime stukken.

Het openbaar maken van het geheime memo zou ‘een open uitnodiging’ kunnen zijn voor derde partijen om te procederen tegen BVV of de gemeente Blaricum.

Aanbestedingsplicht genegeerd

Blaricum heeft berekenend, en willens en wetens, haar aanbestedingsplicht genegeerd. Dit omdat het zakelijk noch het maatschappelijk belang van de gemeente en BVV daarmee zou zijn gediend. De naam van de behandelend ambtenaar is in de stukken onleesbaar gemaakt.

Geen realistische optie

Stibbe heeft toegelicht dat de werken voor de gemeente ‘onderhands aanbestedingsplichtig’ waren. Maar dat dat geen realistische optie meer was omdat de aanleg al in gang was gezet. Tevens werd aangegeven dat de kans op een claim vanuit een andere leverancier klein was.

Subsidie van 600.000

Stibbe en de inkoper van de kunstgrasvelden hebben aangegeven dat het niet zeker zou zijn, dat deze gang van zaken achteraf als onrechtmatig zou worden aangemerkt.

Het kantoor adviseerde BenW van Blaricum om zich niet met de werkzaamheden te bemoeien. Zo kon de bijdrage van 600.000 euro worden beschouwd als ‘subsidie’. Een uitdrukkelijke voorwaarde was dat BVV zou overgaan tot een ingrijpende renovatie van de kleedkamers.

Geen overeenkomst

BVV had tijdens de aanleg nog geen overeenkomst met Blaricum. De club was zelf bezig met een verbetering van het gehuurde. Stillegging van het werk zou BVV hebben gedupeerd in haar relatie met CSC Sport, de aanlegger van de velden.

Gelijkheidsbeginsel

Stibbe stipte het risico aan dat andere (ontevreden) sportclubs een beroep zouden kunnen doen op het gelijkheidsbeginsel. BVV kreeg immers 6 ton ‘subsidie’ en andere sportclubs niet. “Zij zouden bijvoorbeeld naar de AFM kunnen stappen.”

Unieke omstandigheden

De ambtenaar adviseerde BenW van Blaricum vooral het unieke van de afspraken met BVV te benadrukken. Daarmee doelde hij op de voorwaarde waaronder BVV de grote zak geld zou krijgen.

BVV is huurder, terwijl de andere gebruikers van het sportpark hun terrein in erfpacht hebben. Daarover heeft de gemeente dus niets te vertellen. Het BVV-terrein is bovendien semi-openbaar en dat van de andere clubs niet.

Opmerkelijk is dat de ambtenaar in een memo van 17 oktober 2016 stelde dat, indien er Wob-verzoek zou worden gedaan, zijn geheime memo van 3 augustus niet openbaar zou hoeven te worden gemaakt. Over deze zaak zal binnenkort een openbaar debat worden gevoerd.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.