Eind 2016 bijna 2.950 fte buurtsportcoaches

De 371 Nederlandse gemeenten die deelnemen aan de Brede Impuls Combinatiefuncties / Buurtsportcoaches realiseren eind 2016 bijna 2.950 fte. terwijl van de gemeenten de inzet van 2.900 fte. wordt geëist. Dit tonen uitkomsten van recente onderzoeken aan. Alle betrokken partijen zijn tevreden over deze ontwikkeling.

In 2014 deden nog 378 gemeenten mee aan de Brede impuls combinatiefuncties. Zij realiseerden in dat jaar gezamenlijk 2.607 fte en daarmee 91% van de norm.

Gemeenten regelen cofinanciering

Uit de laatste outputmonitor van BMC blijkt dat het Rijk 58 miljoen euro voor de combinatiefuncties / buurtsportcoaches betaalt via een uitkering in het gemeentefonds. Gemeenten cofinancieren zelf circa 60 miljoen euro, terwijl andere partijen nog eens 27 miljoen euro bijdragen.

Verdeling buurtsportcoaches over sectoren

In het basisonderwijs en de sport is de percentuele fte bijdrage het grootst, 29% en 32%. Cultuur en welzijn scoren ieder 9% en bij de sectoren zoals voortgezet onderwijs, zorg, ouderenzorg, jeugdzorg, kinderopvang en bedrijfsleven gaat het om percentages van 5% en lager.

Lokale doelstellingen

De Brede Impuls Combinatiefuncties valt sinds 2012 onder het programma Sport en Bewegen in de Buurt. De uitkomsten van een recent onderzoek van het Mulier Instituut toont aan dat het programma aanvullende, lokale doelstellingen kent zoals het tegengaan van overgewicht, het verbeteren van de leefbaarheid en talentontwikkeling van kinderen/jongeren. Alle betrokken partijen zijn tevreden met het resultaat al signaleert men enkele verbeterpunten:

  • nauwere samenwerking met sociale wijkteams
  • het verbeteren van de communicatie met en enthousiasmeren van doelgroepen
  • het vergroten van ouderbetrokkenheid alsmede
  • het beschikbaarstellen van meer tijd en geld aan buurtsportcoaches voor de uitvoering van hun taken.

Resultaten

Drie kwart van de buurtsportcoaches denkt dat er door hun inzet meer kinderen en jongeren zijn gaan sporten en bewegen. Circa 60% van de sportorganisaties waar de coaches mee samenwerken, kent een ledenaanwas, vooral van jeugd, en ongeveer twee derde van de scholen signaleert een toename en verbetering van het sport- en beweegaanbod.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.