Delft wil niet bezuinigen maar ‘meer balans’

Uit de nota ‘Toekomst Sport’ van de gemeente blijkt dat de sportaccommodaties in Delft er niet goed voor staan. De gemeente geeft aan dat daarom maar een deel van de beoogde sportbezuinigingen zal worden geëffectueerd maar stoot intussen wel een aantal sportaccommodaties af.

De gemeente laat tevens onderzoeken welke investeringen in sportaccommodaties nodig zijn. Om de sport- en beweegdeelname niet verder onder druk te zetten wordt afgezien van een verhoging van de tarieven.

Geen bezuiniging maar ‘meer balans’ in Delft

Er komt wel een onderzoek naar het huurtarievensysteem om tot een eerlijkere verdeling te komen tussen ‘dure’ binnensport en ‘goedkopere’ buitensport. Delft geeft aan dat het de gemeente gaat om “meer balans tussen de huurlasten van sportverenigingen en niet om een extra bezuiniging.” Intussen worden er zes nieuwe bezuinigingsmaatregelen genomen:

  • De gymzaal in Buitenhof zal worden afgestoten omdat er elders voldoende gymnastiekcapaciteit beschikbaar is;
  • De Sporthal Brasserskade wordt afgestoten omdat deze verouderd is. De sportverenigingen kunnen wel terecht bij de Scholencombinatie Delfland;
  • Het onderhoud van de golfaccommodatie op Sportpark Brasserskade zal worden beëindigd omdat het ‘vanuit concurrentiebeding niet wenselijk is om deze voort te laten bestaan’;
  • Sportpark Buitenhof wordt uit de exploitatie genomen omdat er voldoende velden beschikbaar zijn op andere sportparken;
  • De gemeentelijke zand ingestrooide trainingsvelden en tennisbanen worden aan de gebruikende sportverenigingen overgedragen. Bij particuliere tennisverenigingen is sprake van overcapaciteit;
  • Sportverenigingen moeten zelf, en voor eigen rekening, hun velden laten keuren.

Hoever verschraalt de sport in Delft?

De geplande bezuiniging wordt volgens Delft “teruggeschroefd van 350.000 naar 230.000 euro. Voor de 120.000 euro verschil zoeken BenW nog een oplossing.” Met bovenstaande zes nieuwe bezuinigingsmaatregelen wil het college capaciteitsbeperking mogelijk maken “zonder dat de sport(deelname) in Delft verder verschraalt”. In de stad is sinds 2010 al 800.000 euro op sport gekort.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.