Is de bezuinigingsgrens bij meer gemeenten bereikt?

Woudenberg vraagt de gemeenteraden in de regio Amersfoort om het Rijk via moties aan te geven dat nu de bezuinigingsgrens wel is bereikt.

De Rijksbijdrage aan het Gemeentefonds wisselt sterk waardoor in veel gemeenten financiële onzekerheid ontstaat. Hierdoor is in Woudenberg zo’n beetje de bezuinigingsgrens bereikt. Deze tast de kwaliteit van de sport aan.

 

De netto gecorrigeerde Rijksuitgaven stijgen of dalen. Daarmee stijgt of daalt ook de uitkering aan het Gemeentefonds en daarmee de algemene uitkering aan gemeenten.

Verkeerde manier van rekenen

Gemeenten krijgen van het Rijk minder geld dan is begroot terwijl de opgaven voor gemeenten groter zijn. Die onzekerheid baart CDA, GBW en PvdA-GL in Woudenberg zorgen.

Zij verzochten BenW daarom een afschrift van hun motie aan minister Kajsa Ollongren te sturen. Hierin vragen zij aandacht voor de problemen die deze manier van rekenen veroorzaakt.

Zodra de overheid minder uitgeeft dan begroot, betekent dit dat het Rijk minder geld in het Gemeentefonds stort. Deze manier van werken heet de ‘trap-op-trap-af’ systematiek.

Trap-op-trap-af

CDA, GBW en PvdA-GL willen de minister met hun motie een signaal geven over deze manier van werken. Zij willen daarmee ook een al aangenomen Tweede Kamer motie onderstrepen. Die verzoekt om de negatieve financiële gevolgen van de trap-op-trap-af systematiek in kaart te brengen.

De fracties in Woudenberg vragen ook om hun motie te delen met alle gemeenteraden in de regio Amersfoort. Zij vragen hen om het ministerie net zo’n motie te sturen om aan te geven dat de bezuinigingsgrens is bereikt.

Geen balans

De bezuinigingsgrens is voor veel gemeenten namelijk bereikt. Alle gemeenten spannen zich in om een balans in de Jeugdzorg- en Wmo-kosten te vinden. Maar dat lukt steeds maar niet. Ook dit jaar weer zijn die kosten hoger dan de vergoeding van het Rijk.

Ook een deel van de btw-compensatieregeling vervalt al waardoor gemeenten nog meer kosten voor hun kiezen krijgen. De gemeente Woudenberg moet mede daardoor de komende vier jaar flink bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen. Volgens de fracties tasten de bezuinigingen o.a. de kwaliteit van de sport aan.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.