Betrokkenheid sportclubs Vianen bij alcoholbeleid

Sportwethouder Marcel Verweij van de gemeente Vianen en een groot aantal vertegenwoordigers van de sportverenigingen in Vianen, die beschikken over een eigen sportkantine, ondertekenden op 23 maart jl. het convenant Sport en Alcohol. De sportverenigingen in de gemeente tonen grote betrokkenheid.

De sportclubs in Vianen tonen een grote betrokkenheid bij bij de vormgeving van een effectief alcoholbeleid in de gemeente Vianen.Afspraken vastgelegd
In het convenant zijn o.m. de afspraken vastgelegd over het voorkomen van alcoholgebruik door jongeren die nog geen 18 jaar zijn, over het bevorderen van verantwoord alcoholgebruik door volwassenen, zelfregulering en het tegengaan van oneerlijke concurrentie met de commerciële horeca in Vianen.

IVA-trainingen
De ondertekening van dit convenant, zoals veel gemeenten door heel Nederland thans doen met hun sportverenigingen, vond plaats voorafgaand aan één van de IVA-trainingen die kosteloos worden aangeboden aan alle Vianense sportverenigingen met een eigen kantine.

Preventieplan
Tijdens deze trainingen krijgen vrijwilligers van sportverenigingen die in de kantine de bar ‘bemensen’ instructie over de manier waarop verantwoord alcohol kan worden verstrekt. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan het herkennen van dronkenschap en het correct hanteren van de leeftijdsgrens. De IVA-trainingen maken een onderdeel uit van het preventieplan zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Vianen.

Nuchter verstand
Voor de uitvoering van dit preventieplan heeft de gemeente Vianen zich aangesloten bij het regionale preventieprogramma ‘Nuchter Verstand‘. De combinatie sport en alcohol maakt een belangrijk onderdeel uit van dit programma. Via de website van de organisatie wordt verwezen naar de betrokkenheid van NOC*NSF bij het verankeren van de nieuwe norm dat er onder de 18 geen alcohol wordt geschonken.

Vragenlijst
Binnen het samenwerkingsverband hebben alle sportverenigingen met een eigen kantine een vragenlijst ontvangen over het thema alcohol. Van alle gemeenten is alleen in Vianen een 100% respons behaald. Deze hoge respons maakt duidelijk dat de clubs in de gemeente hun verantwoordelijkheid willen nemen en de betrokkenheid van de sportverenigingen in Vianen.


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.