Berkelland in balans via bezuinigen op de lokale sport?

Uit de uitkomsten van de enquête Berkelland in balans blijkt dat de 1.341 respondenten aangaven o.m. op sport te willen bezuinigen.

Op 7 januari zijn de uitkomsten gepresenteerd van de enquête ‘Berkelland in balans’. Voor dit onderzoek respondeerden 1.341 inwoners die o.m. aangaven op sport te willen bezuinigen.

 

De gemeente Berkelland kampt met een structureel tekort in de begroting dat in 2023 zal zijn opgelopen tot 3,5 miljoen euro.

Berkelland in balans

Het begrotingstekort van de gemeente bedraagt in 2023 waarschijnlijk bijna 3,5 miljoen euro. Het doel van ‘Berkelland in balans’ is om de gemeenteraad de Perspectiefnota 2021 voor te kunnen leggen. Het college zal de raad in mei of juni 2020 een voorstel voor een sluitende meerjarenbegroting voorleggen.

Enkele conclusies uit de enquête:

– er is een bereidheid om mee te denken over vooral de zorg, veiligheid en wonen;
– de gemeente moet de bezuinigingen vooral zoeken in sport, cultuur, werken en ondernemen en verduurzaming;
– Berkelland moet de bezuinigingen vooral niet zoeken in de zorg en samen veilig.

Thema’s ter bespreking

In de huidige tweede fase van ‘Berkelland in balans’ werkt de gemeente de mogelijkheden voor bezuiniging uit. De helft van de inwoners wil daarover blijven meepraten. Zij geven dus aan dat vooral over de thema’s zorg, veiligheid en wonen te willen doen.

Op 7 januari zijn al de thema’s zorg, openbare ruimte in het buitengebied en de zwembaden geadresseerd. Maar ook leges, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en kwijtschelding komen aan de orde.

Hieruit zal de raad op 21 januari een keuze moeten gaan maken. Over de thema’s waarvoor de raad gaat kiezen, praten deskundigen en de direct betrokkenen later door.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.