BenW van Amstelveen bezuinigt niet op sport

Het college van BenW van Amstelveen wil het huidige sportvoorzieningenniveau graag behouden. In de nieuwe sportnota wordt ingezet op behoud van kwaliteit en diversiteit. “We gaan dit jaar ook met een buurtsportcoach aan de slag”, zo belooft wethouder John Levie.

BenW van Amstelveen bezuinigt niet op sportSportnota
BenW van Amstelveen meldt in een gemeentelijk persbericht: “De afgelopen jaren heeft Amstelveen flink in sportaccommodaties geïnvesteerd waardoor het voorzieningenniveau op dit moment hoog is.
Samen met het sportbedrijf heeft zij haar ambities vastgelegd in de sportnota. De afgelopen periode hebben sportverenigingen, raadsleden, de seniorenraad en de lokale participatiegroep gehandicapten (PGA) de gelegenheid gekregen op het stuk te reageren.”

Focus
“In het sportbeleid van de afgelopen jaren lag de focus op accommodatie- en sportstimuleringsbeleid. Nu de meeste accommodaties er goed bijliggen moet het sportbeleid inhoudelijk beter op de kaart worden gezet om daarmee bij te dragen aan de doelstellingen van o.a. onderwijs, jeugdbeleid, gezondheid, maatschappelijke participatie en de aantrekkelijkheid van de stad.”

Samen
Amstelveense sportverenigingen en andere sportaanbieders zorgen samen met het sportbedrijf voor een vruchtbaar sportklimaat en talentvolle sporters. De gemeente voert de regie, draagt een aantal beheertaken over en houdt bij de ruimtelijke inrichting rekening met de grote populariteit van sport in Amstelveen.

Vrijwilligers
“De honderden vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor de sportverenigingen zijn heel belangrijk voor Amstelveen. De gemeente kan zorgen voor mooie sportvelden en accommodaties maar zij moeten het doen en zorgen voor het elan.
Daarom zijn zoveel mogelijk sportpartners betrokken bij het opstellen van de sportnota en gaan wij dit jaar bovendien met de buurtsportcoach aan de slag om de doelstelling ‘Amstelveen beweegt gezond!’ verder vorm geven”, aldus wethouder sport John Levie.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant