ASH in Hellouw komt 2 ton tekort

Sportclubs gaan, voor een accommodatieverhuizing naar een locatie met een lagere m²-prijs, vaak bij de gemeente op de koffie. “Dan kan de gemeente de m²-ers op de huidige clublocatie verkopen.” Maar clubs zoals ASH in Hellouw moeten zich realiseren dat veel gemeenten al met grondaankoopverliezen zitten.

Voetbalvereniging ASH in Hellouw komt 2 ton tekortReflex
Deze reflex is overigens ook de lokale politiek niet vreemd. Zo probeert Gemeentebelangen Neerijnen (GBN) de gemeenteraad enthousiast te krijgen voor een investeringsbijdrage van 200.000 euro voor de nieuwbouw van voetbalvereniging ASH met de gedachte dat de gemeente “het geld weer terugkrijgt zodra de grond op het sportpark wordt verkocht.”

Aanwas
ASH wil naar de andere kant van het sportpark aan de Korfgraaf. De huidige accommodatie dateren van 1962 toen Nederland nog 5 miljoen inwoners minder had dan nu. Vanwege de aanwas van damesleden groeit de club uit zijn jasje. “Verbouwing en uitbreiding zijn volgens het bestuur van ASH geen haalbare kaart”. Nieuwbouw kost naar schatting zo’n 500.000 euro.

Zelf 3 ton
De vereniging kan 300.000 euro zelf betalen, opgebouwd uit een banklening van ruim 50.000 euro, het inbrengen van 70.000 euro eigen geld en de vereniging heeft recht op een gemeentelijke subsidie voor de aanleg van twee dameskleedkamers. ASH denkt nog eens 50.000 euro binnen te halen door zelf de handen uit de mouwen te steken. Acties en loterijen moeten nog eens 20.000 euro in het laatje brengen.

Risico
Het tekort bedraagt daarmee circa 200.000 euro. GBN wil dat geld aan de algemene reserve onttrekken om vervolgens de vrijkomende 1000 m² op de huidige locatie van ASH te verkopen voor, naar schatting van GBN tussen de 150.000 en 200.000 euro. De gederfde rente-opbrengst komt dan voor rekening van de gemeente.

Het risico dat zich geen koper aandient is volgens GBN minimaal omdat zich ‘in het verleden’ al belangstellenden voor de grond hebben gemeld. Indien dat daadwerkelijk het geval is, zou de gemeente de m²-ers op huidige locatie eerst kunnen verkopen om zodoende het financiële risico weg te nemen.

Impasse 
In juni 2013 liet het college van B&W van Neerijnen al weten geen financiële middelen beschikbaar te kunnen stellen. In oktober 2013 verzocht het ASH-bestuur de gemeente om alsnog medewerking te verlenen aan nieuwbouw. De mogelijkheid om de vrijkomende grond in te zetten als verkoopkavel moet de impasse rond de nieuwbouw van ASH nu doorbreken.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.