Arnhemse Accommodatienota wil 75% sportdeelname

De Arnhemse accommodatienota legt de nadruk op toegankelijkheid voor wijkbewoners, een ruimer sportaanbod, ruime openingstijden en de mogelijkheid om meer maatschappelijke functies een plek te geven. Als het aan het Arnhemse college van B&W ligt, wordt dat de toekomst voor de sportparken.

Arnhemse Accommodatienota wil 75% sportdeelnameCriteria 
Aanvragen voor renovatie of nieuwbouw op een sportpark worden zullen met andere criteria worden getoetst. Deze week presenteerde het college van B&W van Arnhem ‘De Arnhemse Accommodatienota’ die in samenspraak met het NOC*NSF en de Arnhemse Sportfederatie tot stand is gekomen.

Rol voor sportverenigingen
De ambitie van het college zoals vastgelegd in de Sportvisie is sportdeelname van 75% in 2016. Voor het bereiken van deze ambitie is een cruciale rol weggelegd voor sportverenigingen. Het blijkt immers dat mensen die in verenigingsverband sporten langduriger en vaker sporten dan mensen die het ongeorganiseerd doen. Efficiënte en multifunctionele sportcomplexen helpen sportverenigingen om meer sporters te binden.

Dicht bij huis
Wethouder Gerrie Elfrink: “Iedereen moet bewegen en sport gemakkelijk kunnen inpassen in zijn of haar leven. Het aanbieden van zoveel mogelijk verschillende sporten op een zo kort mogelijke afstand van huis draagt daaraan bij. Als het daarnaast lukt om andere maatschappelijke functies te huisvesten op een sportpark, dan is er van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat activiteit. Het liefst zie ik 16 uur per dag, zeven dagen per week bezetting op Arnhemse sportparken. Dat is niet van vandaag op morgen geregeld, maar die kant moeten we wel op.”

Kansrijk
Arnhem heeft diverse sportparken die al deels voldoen aan de criteria voor het multifunctionele sportpark, zoals ’t Cranevelt in een parkachtige omgeving die ouders uitnodigt om bijvoorbeeld te gaan hardlopen terwijl hun kinderen sporten. En natuurlijk Valkenhuizen met een breed sportaanbod waar bovendien de combinatie wordt gezocht met het bedrijfsleven en onderwijs.

Buitensport
B&W geven in de Arnhemse accommodatienota aan meer voorzieningen te willen in de openbare ruimte die verbinden met sportverenigingen of -parken. De gunstige ligging van Arnhem met bossen, heuvels en langgerekte paden biedt veel mogelijkheden voor buitensport en bewegen in de open lucht, in de bossen en parken van Arnhem. Dit zou gestimuleerd kunnen worden met simpele voorzieningen zoals het plaatsen van afstandspaaltjes en met hulp van social media en diverse apps.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant