Amsterdamse sportevenementen financieel gesteund

Zoals in het coalitieakkoord 2014-2018 was overeengekomen, reserveert Amsterdam voor deze periode jaarlijks twee miljoen euro, voor het ondersteunen en organiseren van Amsterdamse sportevenementen. Onlangs nam het college een besluit over de wijze waarop dit geld besteed zal worden.

De gemeente Amsterdam reserveert voor de periode 2015-2018 jaarlijks 2.000.000 euro, voor het ondersteunen en organiseren van Amsterdamse sportevenementen.100.000 euro
De Stichting Jumping Amsterdam, het Aegon Copa Amsterdam 2015 festival en de marathon Amsterdam kunnen in de genoemde periode alle jaarlijks rekenen op een subsidie van 100.000 euro. De bijdrage aan de Marathon Amsterdam wordt gedaan t.b.v. de veiligheid van en rond dit belangrijke evenement.

Paratopsportevenementen
Van de resterende 1,7 miljoen euro gaat het merendeel – 1.150.000 euro – naar (para)topsportevenementen die met behulp van side-events en scholierenprogramma’s aandacht besteden aan breedtesport. Het college van B&W denkt daarbij onder meer aan de Flame Games Amsterdam, IRB World Rugby Women’s Sevens Series 2015, Handbike race, EK Atletiek 2016 (de integratie van IPC disabled onderdelen), EK hockey 2017 en EK zaalvoetbal voor doven 2018.

Goedkeuring gemeenteraad
Voor specifieke breedtesportevenementen zoals het WK Nederland, Amsterdam City Swim, de Koningsspelen en de Senior Splendid Games zal jaarlijks 400.000 euro beschikbaar worden gesteld. De overige 150.000 euro is bestemd voor andersoortige Amsterdamse sportevenementen en evenement gerelateerde activiteiten. Dit collegebesluit is genomen onder voorbehoud van goedkeuring van de begrotingen 2016, 2017 en 2018 door de Amsterdamse gemeenteraad.

Sportraad Amsterdam
De Sportraad Amsterdam is een onafhankelijk adviesorgaan dat al in 1952 door de gemeenteraad in het leven is geroepen. De Sportraad adviseert – gevraagd en ongevraagd – over de hoofdlijnen van het sportbeleid in Amsterdam dat erop is gericht om zoveel mogelijk Amsterdammers aan het sporten te krijgen en te houden via Amsterdamse sportevenementen. Door de positieve effecten van sport te benutten wil de Sportraad een bijdrage leveren aan de vitaliteit en economische en sociale leefbaarheid van Amsterdam.


Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant