Gemeenteraad Amstelveen wil grip op zelfstandig sportbedrijf

De gemeenteraadsfracties in Amstelveen stemden in met verzakelijking van de relatie tussen de gemeente en het Sportbedrijf. Het sportbedrijf moet zelfstandig en commerciëler worden “maar sport moet wel voor alle inwoners toegankelijk blijven”, betoogden diverse fracties op 16 december jl.

Sommige partijen wilden wel de verzelfstandiging maar tegelijkertijd nog toezicht en sterke invloed op het sportbedrijf houden.

Ondernemerschap

Die wens staat haaks op zelfstandig ondernemerschap. Een ‘vrijstaand’ Sportbedrijf Amstelveen zal ook klanten gaan krijgen die van buiten de gemeente Amstelveen komen.

Geen hogere accommodatietarieven

De gemeenteraadsfracties in Amstelveen zijn van mening dat moet worden vermeden “dat de tarieven van sportaccommodaties de pan uit gaan rijzen zodat sportverenigingen hogere contributies van hun leden moeten gaan vragen.” Of dit zo vanzelfsprekend is valt nog te bezien maar volgens sportwethouder Peter Bot “zit dat er helemaal niet in omdat het sportbedrijf zich dan uit de markt zou prijzen.”

Verantwoordelijkheid horeca-exploitatie

Via een unaniem aangenomen motie werd er bij het college van BenW op aangedrongen om met het Sportbedrijf Amstelveen afspraken te maken over een grotere betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van de sportverenigingen bij het beheer en de exploitatie van de accommodaties, en met name op het gebied van de horeca.

En mocht het Sportbedrijf Amstelveen het voornemen hebben om een bepaalde accommodatie van de hand te doen, dan moet dat gebeuren binnen de kaders die vooraf zijn vastgesteld over verrekening met de gemeente van de opbrengst.

Grip op de zaak

Overigens moeten de thans geldende huurprijzen door het Sportbedrijf worden beoordeeld en getoetst aan de in de markt bestaande grondslagen, zo wordt in de motie gesteld. De gemeenteraad wil wel grip op de zaak houden door jaarlijkse gesprekken met de directie en de Raad van Toezicht en de inzage in, en beoordeling van, begrotingen en jaarrekeningen.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant