Gemeente Utrecht presenteert ambitieuze sportnota

De sportnota Utrecht, sportief en gezond is samen met sportclubs en andere partners in de gemeente Utrecht opgesteld.

In de sportnota ‘Utrecht, sportief en gezond‘ formuleert de gemeente Utrecht 16 ambities op het gebied van sportstimulering. Maar de stad wil in de komende vier jaar ook meer evenementen realiseren.

 

‘Utrecht, sportief en gezond’ is een vervolg op de Sportvisie uit 2015. Deze is samen met sportclubs en andere partners in de gemeente opgesteld.

Samenwerking en hulp

Utrecht wil veel meer mensen laten bewegen. En dan vooral in de buurten waar veel mensen wonen die weinig sporten en die niet zo’n goede gezondheid hebben. De gemeente wil ook dat sport en sectoren zoals gezondheid, welzijn en jeugd meer gaan samenwerken.

Utrecht onderstreept ook de waarde van de openbare ruimte die uitnodigt om te sporten en te bewegen. Clubs die maatschappelijk betrokken zijn kunnen rekenen op hulp uit het netwerk ‘Sport doet meer’.

Utrecht groeit mee

Het aantal accommodaties in Utrceht moet meegroeien met de aanwas van de bevolking naar 400.000 inwoners in 2030. In de voorjaarsnota 2017 zal Utrecht de gevolgen daarvan voor de clubs aangeven. De stad streeft ook naar een efficiënter gebruik van de accommodaties. De clubs krijgen meer ruimte voor initiatief en zelf- en medebeheer.

Sportnota met extra impuls

De gemeente Utrecht wil in de nieuwe sportnota een goed (top)sportklimaat met:

– aandacht voor hulp aan topsportclubs en de ontwikkeling van talent;
– minimaal twee nationale maar ook vier regionale trainingscentra en

– de inzet van topsporters als rolmodel

In 2017 en in 2018 stelt Utrecht een extra impuls van 200.000 euro beschikbaar voor sportevenementen. Utrecht wil elk jaar 20 à 25 breedte- en 5 à 10 jaarlijkse topsportevenementen. Maar de stad wil ook zoveel mogelijk inwoners kennis laten maken met, en aanzetten tot, sport en bewegen.

EK vrouwenvoetbal en NK atletiek

In 2017 is Utrecht één van de gaststeden voor het EK vrouwenvoetbal en vindt het NK atletiek plaats. Ook probeert de stad in de periode t/m 2020 nog één tot drie (inter)nationale topsport evenementen in de agenda te krijgen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.