Administratieve hulp voor Amsterdams amateurvoetbal

De gemeente Amsterdam moet een team professionele boekhouders aanstellen, om waar dat nodig is, de financiële gang van zaken bij voetbalverenigingen op orde te brengen. Een groot aantal Amsterdamse voetbalclubs heeft door gebrekkig financieel beleid behoefte aan administratieve hulp.

De Sportraad Amsterdam adviseert de gemeente om professionele administratieve hulp te organiseren voor Amsterdamse amateurvoetbalclubs die hun zaakjes financieel niet meer op orde krijgen.Actief ingrijpen
Dat advies geeft de Sportraad Amsterdam, adviesorgaan van de gemeente. ”Gebrekkige contributie-inning, slordige financiële administratie of organisatorisch falen kunnen niet langer afgedaan worden als interne verenigingsaangelegenheden maar vragen van de gemeente actief ingrijpen in de vorm van administratieve hulp”, aldus de Sportraad.

Tijdelijke steun
Alle verenigingen die administratief of financieel in zwaar weer verkeren, moeten worden verplicht mee te werken met een team van de gemeente, een zogenoemd Collectief Management Team. In ruil daarvoor kunnen clubs tijdelijke steun krijgen van deze professionals totdat zij hun operatie weer succesvol op eigen kracht kunnen uitvoeren.

Waardevolle gemeenschap
Wekelijks voetballen meer dan 50.000 Amsterdammers bij één van de verenigingen. “Gefaciliteerd door duizenden vrijwilligers is het amateurvoetbal een waardevolle gemeenschap in onze stad”, zo meent de Sportraad. “Om ons amateurvoetbal in de toekomst gezond te houden, adviseren wij de gemeente om in samenwerking met de KNVB deze voetbalgemeenschap te ondersteunen.”

Gebruik en beheer
Van oudsher steunt Amsterdam de meeste amateurvoetbalclubs door de huur van velden en de aanleg en het onderhoud van clubgebouwen te subsidiëren. Dit is zinvol zolang de verenigingen zelf in staat zijn het gebruik en het beheer goed te organiseren maar dat is vaak niet het geval. De Sportraad Amsterdam adviseert de KNVB en de gemeente om adequate administratieve hulp te organiseren voor verenigingen waar dat noodzakelijk is.

Reddeloos verloren
“Daarbij moet goed worden beoordeeld of een voetbalclub al niet reddeloos verloren is want alleen verenigingen waar de organisatie op orde is zijn in staat om sportief goed te presteren en optimaal gebruik te maken van gemeentelijke sportaccommodaties”, aldus de Sportraad.


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.