Accommodatievisie 2014-2033 Hof van Twente

In de accommodatievisie van de gemeente Hof van Twente staat dat het aantal sportparken in de gemeente moet worden vermindert. Voor de Deldense sportclubs SV Delden, DHV, Devoc, Zwart Wit en stichting SBR een reden om een mogelijke samenwerking te onderzoeken.

De accommodatievisie 2014-2033 van de Gemeente Hof van Twente heeft in Delden beroering gewekt.Demografische krimp
De bevolkingsopbouw in Hof van Twente zal de komende jaren in het teken staan van een zeer geleidelijke demografische krimp, net als in veel andere gebieden in Nederland. Het bevolkingsaantal zal in 20 jaar met naar schatting 6% afnemen, van circa 35.000 in 2013 dalen naar circa 33.000 in 2033.

Minder geld
In de accommodatievisie staat dat de belangrijkste oorzaak van de krimp in de gemeente is dat er te weinig natuurlijke aanwas is omdat er meer mensen overlijden dan er worden geboren. Ontgroening en vergrijzing dus. Deze demografische krimp, maar ook landelijke en gemeentelijke bezuinigingen, leiden er toe dat er minder geld beschikbaar zal zijn voor het in stand houden van sportcomplexen.

Stuurgroep
De sportclubs op De Mors zijn er van overtuigd dat door een samenwerking te onderzoeken, de kans groter wordt dat alle verenigingen in de toekomst kunnen blijven sporten op het sportcomplex van De Mors. Om de geschetste ontwikkelingen in de accommodatievisie formeel en als eenheid het hoofd te kunnen bieden, hebben de verenigingen een stuurgroep opgericht waarin alle verenigingsvoorzitters zitting hebben.

Minder sportparken
De visie van de gemeente heeft de alarmbellen in Delden doen rinkelen. Dus is een stuurgroep in het leven geroepen naar aanleiding van de verschijning van de gemeentelijke accomodatievisie 2014-2033 waarin staat hoe de gemeente Hof van Twente in de toekomst om wil gaan met sportaccommodaties. Uit deze visie wordt onder meer duidelijk dat de gemeente terug wil in het aantal sportparken. Dat zijn er nu dertien. Ook wil de gemeente dat de overblijvende sportcomplexen multi-functioneler worden.

Toelichting
Maar zover zijn de sportverenigingen in Delden nog niet. Voorlopig wordt afgetast wat er mogelijk is op het sportpark. Dinsdagavond wordt voor geïnteresseerde leden van SV Delden de stand van zaken in het overleg toegelicht en krijgen leden de gelegenheid vragen te stellen en ideeën in te brengen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant