Katwijk zoekt betere benutting van sportaccommodaties

BenW van de gemeente Katwijk gaat de gemeenteraad voorstellen om sportaccommodaties vaker te benutten voor maatschappelijke doeleinden. Dit voorstel vloeit voort uit de Sportnota 2012-2017 waarin multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties één van de speerpunten is.

De gemeente Katwijk wil betere sportaccommodatiebenutting zodat de sportcomplexen overdag beter bezet worden en er meer ruimte ontstaat voor kwetsbare doelgroepen.In 2016 start een pilot bij vv Valken ’68 en vv Katwijk. BenW vraagt de gemeenteraad hiervoor 107.000 euro vrij te maken.

Overdag beter bezet

Welzijnsorganisatie Welzijnskwartier organiseerde bij Valken ’68 een kookactiviteit en bij vv Katwijk ‘Bewegen met muziek’ voor ouderen. De gemeente Katwijk is voorstander van een structureel vervolg van dit intensievere gebruik zodat sportcomplexen overdag beter bezet worden en er meer ruimte ontstaat voor kwetsbare doelgroepen.

Maatschappelijke rol sportverenigingen

Naast het grote maatschappelijke rendement kan dit op termijn ook een kostenbesparing opleveren op het gebied van re-integratie en de WMO. En voor de verenigingen betekent dit dat hun maatschappelijke rol verder wordt vergroot en hun exploitatie verbetert.

Sportparkmanager gaat verbinden

Welzijnskwartier zal voor de pilot een sportparkmanager aanstellen die verbindingen gaat leggen en samenwerking gaat stimuleren. Een voorstel voor zo’n pilot is getoetst bij diverse verenigingen die enthousiast bleken. Katwijk heeft daarop contact gezocht met de stichting Vitale sportvereniging (VSV) omdat hun werk goed aansluit bij deze pilot.

Servicepunt VSV

VSV is betrokken bij het buurtwerk en een servicepunt dat zich richt op sporten, bewegen, participatie, werk, scholing, dagbesteding, vrijwilligerswerk en talentontwikkeling. VSV professionaliseert en verbetert de faciliteiten van clubs en biedt ook de inwoners van Katwijk doorlopend een sport- en activiteitenaanbod aan.

Toetsing na een jaar

Na een jaar zal de pilot worden getoetst evenals de veronderstelde besparingen. Afhankelijk van de resultaten zal worden beoordeeld of het concept kan worden uitgebreid bij de twee pilotverenigingen en of het uitgerold zou kunnen worden bij andere sportverenigingen.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant