Accommodatiebeheer meer naar sportverenigingen

Er gaat in de komende jaren voor sportclubs veel veranderen. Gemeenten willen niet langer alle lasten van het accommodatiebeheer op zich nemen. Een groot aantal gemeenten gaat deze lasten overhevelen naar de sportverenigingen. Voetbalclubs lijken de zwaarste klappen te gaan krijgen.

Accommodatiebeheer meer naar sportverenigingenOnderzoek
Voetbalaccommodaties zijn overwegend eigendom van gemeenten, hockeyaccommodaties voor ongeveer de helft en tennisaccommodaties zijn bijna alle in handen van sportverenigingen of stichtingen.

Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van het Mulier Instituut en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en in opdracht van NOC*NSF naar de exploitatie en het accommodatiebeheer van buitensportaccommodaties.

Privatisering
Van alle buitensportaccommodaties is 32% volledig geprivatiseerd. Circa 40% van de gemeenten wil in de komende collegeperiode (meer) buitensportaccommodaties privatiseren waardoor meer verantwoordelijkheid voor klein zowel als groot onderhoud bij de sportverenigingen komt te liggen.

Buitensportverenigingen
Door de aangekondigde tariefsverhogingen en het beleidsvoornemen van gemeenten om meer te privatiseren, verandert er voor de buitensport in de komende periode veel. De discussies over de aanpassing van de tarieven laten zien dat gemeenten de tarieven van binnen- en buitensportaccommodaties willen verhogen met als gevolg dat vooral de buitensport zal worden getroffen.

Gedifferentieerde aanpak
Het beleidsvoornemen tot privatisering geeft aan dat gemeenten de verantwoordelijkheden voor accommodatiebeheer gaan overhevelen naar de sportverenigingen. Gezien de diversiteit in type verenigingen, verdient een gedifferentieerde aanpak tot privatisering de voorkeur boven een generiek beleid, want niet alle verenigingen zijn in staat om de verantwoordelijkheid behorend bij goed accommodatiebeheer te dragen.

Meer inzicht
Verder is meer onderzoek gewenst om inzicht te krijgen in de gevolgen van het beoogde gemeentelijk beleid op het functioneren van verenigingen en de kwaliteit van de sportaccommodaties. Gemeenten hechten belang aan goed onderhoud van de velden en zijn van mening dat extra investeren in onderhoud loont omdat dit de levensduur van de velden verlengt.

Optimistischer
Gemeenten lijken een optimistischer beeld te hebben van de levensduur en de staat van onderhoud van de sportaccommodaties dan de sportverenigingen. In een reactie geven de sportverenigingen aan dat een deel van de huidige kunststofvelden niet meer aan de eisen voldoet en dat deze minder lang meegaan dan beoogd en dus eerder vervangen moeten worden.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant