De Ronde Venen wil toekomstbestendig sportparkbeheer

Het college van BenW van de gemeente De Ronde Venen gaat de gemeenteraad voorstellen om de vijf sportparken in de gemeente toekomstbestendige en duurzaam te beheren en exploiteren. Het voorstel hiertoe is in nauw overleg met de sportverenigingen tot stand gekomen.

BenW van de gemeente De Ronde Venen stelt de gemeenteraad voor om de 5 gemeentelijke sportparken toekomstbestendig en duurzaam te gaan exploiteren.Gezond en vitaal
Elke week zijn naar schatting 4.500 sporters actief op de velden van de vijf sportparken in De Ronde Venen. De gemeentelijke sportparken en andere sportvoorzieningen vervullen een belangrijke rol in het gezond en vitaal houden van alle inwoners van de gemeente.

Investeren in onderhoud
Sportwethouder Aldrik Dijkstra: “Het beheer, de tarieven en de exploitatie van de vijf sportparken verschillen sterk van elkaar. Dat maakt het lastig om er zeker van te zijn dat we de parken ook in de toekomst goed en duurzaam in stand kunnen houden. Daarnaast moet er op korte termijn in het onderhoud geïnvesteerd worden. In het voorstel aan de gemeenteraad staat aangegeven op welke wijze De Ronde Venen de sportparken wil gaan beheren en exploiteren.”

Onderhouds- en kapitaallasten
Voor de samenstelling van het voorstel is gekeken welk onderhoud en welke investeringen de komende jaren nodig zijn om de sportparken goed beschikbaar te houden. Ook is een verdeling van de kosten voor het beheer. In het voorstel wordt primair gesteld dat de sportverenigingen 1/3 van de onderhoudslasten en 2/3 van de kapitaalslasten voor hun rekening nemen.

Overgangsregeling
Deze verdeling bleek echter een te zware wissel te trekken op de clubfinanciën. Het college stelt daarom nu voor de verdeling aan te passen en 1/3 van zowel onderhoud als kapitaalslasten bij de verenigingen neer te leggen. Voor enkele verenigingen betekent dit dat zij een grotere financiële bijdrage gaan leveren aan het in stand houden van de parken. Voor deze verenigingen wordt een overgangsregeling afgesproken.

Exploitatietekort
Voor de gemeente De Ronde Venen betekent het voorstel een lastenverzwaring. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met een investeringsbudget van 2,4 miljoen euro, dat o.a. nodig is voor de aanleg van kunstgrasvelden. Voor 2015 verwachte de gemeente een sportparkexploitatietekort van 234.000 euro.


Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant