Gegevensdeling cruciaal bij aanpak dopingzaken

De gegevensdeling tussen de Dopingautoriteit en overheidsinstanties, is cruciaal voor een betere aanpak de aanpak van dopingzaken

Sportminister Bruins informeerde op 6 februari de Tweede Kamer over een onderzoek naar gebruik van doping in de breedtesport en de gegevensdeling tussen de Dopingautoriteit en overheidsinstanties.

 

Dopingautoriteit wordt zbo

“In het wetsvoorstel ‘Wet uitvoering antidopingbeleid’ wordt de Dopingautoriteit als zbo opgericht. Via de Dopingautoriteit moet een nieuwe vorm van samenwerking met overheidsdiensten worden gezocht om de aanpak van de handel in doping te versterken. In bepaalde gevallen is de verstrekking van gegevens daarbij van belang.”

Gegevensdeling

“Ik heb met meerdere partijen zoals het OM, Politie en de NVWA, gesproken over de gegevensdeling. Dat blijkt een complex onderwerp te zijn dat wordt beheerst door diverse wettelijke stelsels zoals o.a. de AVG en de Wet politiegegevens. Deze blijven echter onverkort van toepassing.”

Overleg in de uitvoering

“In het wetsvoorstel zijn mogelijkheden opgenomen voor gegevensdeling. De Dopingautoriteit als zbo wordt niet geacht ingericht te zijn om gegevens van politie en het OM te verwerken. Wel zal worden samengewerkt via overleg in de uitvoering.”

Actieplan doping

“Ik zie het wetsvoorstel als een stap in het beleid waarin gegevensdeling soms nodig is. Daarom is een wettelijke basis voor de Dopingautoriteit een voorwaarde. Maar om het beleid te versterken, moet er een ‘Actieplan doping’ worden ontwikkeld om de illegale handel in doping aan te pakken.

Dit kan o.m. door het versterken van het tuchtrecht en aansluiting van alle sportbonden bij het Instituut Sportrechtspraak. Dit actieplan zal ik u voor de zomer aanbieden.”

Onderzoek RIVM

“Ik heb onderzoek laten doen naar het gebruik en de effecten van doping in de breedtesport. Ik heb u per brief van 13 november 2017 al geïnformeerd over de resultaten van de leefstijlmonitor 2017 rond middelengebruik.”

“Het RIVM rond dit onderzoek nu af. Het onderwerp van het onderzoek valt echter buiten het bereik van dit wetsvoorstel maar ik zal u informeren nadat het onderzoek gepubliceerd is.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant