Gebruik van buitenruimte voor buitensportbeoefening

Tijdens het wetgevingsoverleg Sport van 27 oktober 2014 zegde minister Edith Schippers toe om de kamer te informeren over het gebruik van buitenruimte voor buitensporten. Met een brief over het gebruik van buitenruimte voor buitensportbeoefening wordt deze toezegging gestand gedaan.

Minister Edith Schippers van VWS informeerde de Kamer via een brief - en zoals toegezegd - over het gebruik van buitenruimte voor de beoefening van buitensporten.Bart Brentjens, Anky van Grunsven en Stephan van den Berg dienden een petitie in voor ‘het redden van de buitensport’.

Staatsbosbeheer

De Staatssecretaris van EZ zegde toe om de directeur van Staatsbosbeheer in gesprek te laten gaan met de initiatiefnemers voor deze petitie en hierbij wordt de Kamer geïnformeerd over het resultaat van dit gesprek.

Sporten en bewegen

“Steeds meer mensen (41% van de sporters) bewegen in de openbare ruimte. Het aandeel van de bevolking dat van commerciële sportaccommodaties (23%), gemeentelijke binnensportaccommodaties (18%), sportvelden (17%) en zwembaden (17%) gebruik heeft gemaakt, ligt veel lager. De meest beoefende sporten worden vooral in de openbare ruimte beoefend, daarom heeft het sportbeleid zich verbreed tot sport- en beweegbeleid”, stelt minister Schippers.

Beheerders willen een vergoeding

“Diverse buitensportbonden zetten zich in voor de buitensport. Ik vind het belangrijk dat er voldoende en toegankelijk buitengebied is voor buitensportbeoefenaars. Het beheer en onderhoud van buitenruimte kost echter geld en ik vind het begrijpelijk dat beheerders binnen redelijke grenzen, een vergoeding vragen voor het gebruik van hun buitenruimte. Het is aan de groepen buitensporters om hierover afspraken met hen te maken”, aldus Schippers.

Landelijke afspraken

“Het past niet in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijks- en decentrale overheden om informatie bij te houden over de buitengebieden waarvoor moet worden betaald. De Staatssecretaris van EZ heeft een brief ontvangen van NOC*NSF voorzitter André Bolhuis waarin staat dat er landelijk afspraken gemaakt zullen worden over samenwerking in natuurgebieden. De Staatssecretaris en ik waarderen zeer de inzet van alle betrokken partijen”, aldus minister Schippers.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant