Evaluatie en vervolgbeleid m.b.t. buurtsportcoaches

Minister Bruno Bruins heeft de Kamer geïnformeerd over de evaluatie van, en vervolgbeleid m.b.t., de inzet van buurtsportcoaches

Minister Bruno Bruins gaat voor de evaluatie van de Brede impuls combinatiefuncties (buurtsportcoaches), ambtenaren, buurtsportcoaches en gebruikers samen brengen. De minister start nog voor de zomer met evaluatie van de voorgenomen wijzigingen.

 

In oktober 2017 is het onderzoek ‘Evaluatie buurtsportcoaches (BSC)’ van het Mulier Instituut uitgekomen. Dit onderzoek geeft een helder inzicht in de werking van het huidige BSC-beleid.

Succes van de BSC

Het meten van de effecten van buurtsportcoaches is lastig vanwege het decentrale karakter van het BSC beleid. Maar dit bepaald tegelijkertijd het succes van de BSC. Gemeenten vullen de impuls namelijk op basis van lokale behoefte in.

Omdat de bestuurlijke afspraken rond de inzet van de BSC eind 2018 aflopen, moeten er met de gemeenten nieuwe afspraken worden gemaakt voor 2019 en verder. Ook over de wijze van evalueren.

Evaluatie gewenste doelen

Het voorstel is om in de komende periode meer ‘kort cyclisch’ te evalueren. Minister Bruins start daarom nog voor de zomer met een evaluatie van de voorgenomen wijzigingen. Partijen in het veld zullen daarbij meedenken over de gewenste doelen.

De uitkomst van de nog uit te voeren evaluatie kan input leveren om het beleid eventueel gaandeweg bij te stellen. Hierdoor kan de impact van het BSC-beleid worden vergroot.

Plan van aanpak

Omdat het BSC beleid al enkele jaren loopt is in het werkveld veel expertise opgebouwd over de werking van de regeling. De lokale inzet van BSC’s zorgt ervoor dat er rekening gehouden kan worden met lokale wensen.

Voor de evaluatie van het huidige beleid zullen (gemeente)ambtenaren, buurtsportcoaches en gebruikers worden samengebracht. Zij gaan gezamenlijk nadenken over beleidswijzigingen m.b.t. het BSC beleid.

Bruikbaar evaluatieproces

De resultaten van deze beeldvorming moet de input gaan opleveren om een goed evaluatieproces te ontwikkelen. Daardoor zal het ministerie van VWS in staat zijn om, als dat nodig mocht zijn, het beleid tijdig bij te stellen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.